SÚKL se proti pokutě neodvolal

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se neodvolal proti pokutě 600.000 korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou dostal začátkem června za správní delikty v sedmi veřejných zakázkách.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se neodvolal proti pokutě 600.000 korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou dostal začátkem června za správní delikty v sedmi veřejných zakázkách. Vyplývá to informací zveřejněných na webu úřadu, rozhodnutí je pravomocné. SÚKL musí pokutu zaplatit do konce srpna.

Při výběrových řízeních SÚKL stanovoval například nezákonné požadavky na uchazeče či špatně stanovoval kritéria hodnocení. Zakázky byly zadávány za vedení předchozího ředitele SÚKL Pavla Březovského.

Při nákupu kancelářského nábytku se chybný postup týkal neurčitě stanoveného způsobu hodnocení dílčího kritéria kvality a uživatelského komfortu nabízených výrobků. „Podobně v zakázce na optimalizaci podpůrných procesů nenastavil SÚKL způsob hodnocení dílčího kritéria transparentním způsobem,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

V zadávacím řízení na servisní kontrolu infrastruktury zadavatel chyboval dvakrát. Nestanovil požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. Navíc pro splnění technických předpokladů chtěl po uchazečích certifikát, jenž by prokazoval, že jsou partnerem firmy, která pro zadavatele vyrábí a spravuje systémy infrastruktury. „Takový certifikát přitom nelze považovat za požadavek na vzdělání dodavatele či jeho odbornou kvalifikaci, ani jej nelze podřadit pod jiný technický kvalifikační předpoklad, jenž zadavatel může v rámci technické kvalifikace požadovat,“ uvedl Rafaj.

Ústav také chyboval v řízení na aktualizaci softwarových licencí a na rozšíření podpory pro jiné licence. Požadoval jako splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení dokladu, který by prokazoval, že uchazeč je oprávněným prodejcem systémů, které v rámci zakázky dodává, instaluje a konfiguruje, což je podle ÚOHS též nezákonné. Další dva delikty spočívaly v nezákonném dělení zakázek a týkaly se informačních technologií.

Ohodnoťte tento článek!