Šulc píše ministryni Emmerové

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc poslal ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové dopis s připomínkami k jejímu návrhu Koncepce péče o zdraví v České republice v letech 2004 až 2009 Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví…

„Záměry v něm obsažené výrazně posilují vliv státu, respektive ministerstva zdravotnictví, a to ve vztahu k občanům, samosprávám, zdravotnickým zařízením i pojišťovnám. Většina změn nemá podle mého názoru oporu v zákoně a zasahuje do pravomocí samospráv a zdravotnických zařízení. Něco takového považuji v době, kdy se upouští od modelu centrálního řízení, za chybu, v koncepci navíc chybí jakýkoli prostor pro diskusi o vyvážení kompetencí a odpovědnosti vlády, regionů a dalších subjektů,“ uvedl Šulc.

Chce jasná pravidla

Transformace zdravotnictví není podle hejtmana možná bez stanovení jasných pravidel a mantinelů. Zásadní změny je nutné podložit legislativně.

„V situaci, kdy není pevně stanoven rozsah zdravotní péče, na kterou mají občané právo na základě veřejného zdravotního pojištění, není určena potřebná síť poskytovatelů zdravotní péče, spádovost území nebo zajištěno dostatečné a rovné financování, může necitlivým a nedostatečně připraveným postupem dojít k nevratným krokům a tím i k ohrožení dostupnosti zdravotní péče pro občany,“ píše ve svém dopise ministryni Šulc.

Hejtman rovněž kritizoval v koncepci obsažený záměr zatěžovat poskytovatele zdravotní péče i samosprávy zaváděním dalších orgánů a kompetencí, které se jeví jako nadbytečné.

Zbytečné papírování

„V neposlední řadě se mi v koncepci nelíbí také návrh na zavedení papírových zdravotních knížek. V době informačních technologií je něco takového plýtváním papírem a prací lidí. Věřím, že ministryně zdravotnictví zváží přepracování koncepce a společnými silami se nám podaří zajistit kvalitní systém zdravotní péče, jako je tomu v ostatních evropských zemích,“ konstatoval hejtman Šulc.

Rudolf Prchal, Právo

Ohodnoťte tento článek!