Šumperk vloží do rekonstrukce oddělení nemocnice čtyři milióny

Do rekonstrukce hematologickotransfuzního oddělení vloží ještě letos město Šumperk čtyři milióny korun. Správce soukromé šumperské nemocnice požádal zastupitele, aby se přestavba pokryla z městského rozpočtu. Oddělení totiž hrozilo, vzhledem k nevyhovujícím stavebním a hygienickým podmínkám, odejmutí statutu odběrového a výrobního centra. Hematologicko-transfuzní oddělení patří k jednomu z největších…

v rámci bývalého Severomoravského kraje. „Loni v červnu přijeli lidé se Státního ústavu kontroly léčiv a zjistili závažné nedostatky. K tomu, abychom si obhájili statut výrobce, musí oddělení projít opravou. Nejzažší termín k tomu, abychom požádali kontrolní ústav o audit je v únoru příštího roku, kdy už musí být rekonstrukce hotová,“ vysvětlila primářka oddělení Marie Urbánková. Celkové náklady na rekonstrukci transfuzní stanice, jejímž vlastníkem je město, činí 4,8 miliónu korun. Zastupitelé se jednoznačně na svém posledním zasedání shodli na potřebnosti tohoto zařízení. „Uvědomujeme si odpovědnost a víme, že jiné řešení není,“ uvedl zastupitel a šéf finančního výboru František Merta (KSČM). Soukromý provozovatel nemocnice platí roční nájemné městu ve výši 2,7 miliónu korun. Tyto peníze se vrací do zdravotnického zařízení v investicích a opravách. Zastupitelé rozhodli, že z nájemného vyčlení na pokrytí rekonstrukce 1,6 miliónu. Zbývající část vezmou z přebytku hospodaření Šumperské městské realitní, která spravuje majetek města. „Musíme provést rozpočtové změny. Je to hodně peněz, ale ty by se nám měly v průběhu let vrátit z odečtu nájemného, které nemocnici zvýšíme,“ dodal Merta. Nemocnice pak pokryje náklady na vybavení, které se budou pohybovat kolem 800 tisíc korun.

Bára Haušková, Právo, 26.7.2001

Ohodnoťte tento článek!