Šumperská nemocnice oceněna za kvalitní péči

Šumperská nemocnice získala ocenění za poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče. „Stala se tak druhou největší nemocnicí v republice, která akreditační certifikát získala,“ informovala mluvčí nemocnice Simona Součková…

Šumperská nemocnice získala ocenění za poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče. „Stala se tak druhou největší nemocnicí v republice, která akreditační certifikát získala. Status akreditovaného zdravotnického zařízení bude v roce 2009 obhajovat,“ informovala mluvčí šumperské nemocnice Simona Součková.

Inspektoři akreditační komise hodnotili pět desítek oblastí, které muselo zařízení splňovat, od diagnostických postupů, přes péči o pacienta či dodržování jeho práv. Příprava na akreditaci byla podle Součkové dlouhodobou záležitostí.

„U dětí, geriatrických pacientů, pacientů v bezvědomí a před operačními výkony jsme začali používat identifikační náramky. Ty zvyšují bezpečnost při ověřování totožnosti pacientů a zabraňují jejich záměně. Zavedli jsme také preventivní opatření, která předcházejí stranové záměně při operačním výkonu, a sjednotili rovněž vedení zdravotnické dokumentace na všech odděleních,“ uvedla náměstkyně ředitele Eva Pavelková.

V následujícím roce chce vedení nemocnice pokračovat ve zvyšování kvality poskytované péče. Pozornost hodlá věnovat například rizikovým skupinám pacientů s ohledem na výživu, prevenci pádů a poruch kožní integrity.

„Naším cílem je nejen poskytovat kvalitní a moderní lékařskou a ošetřovatelskou péči, ale také být nemocnicí maximálně vstřícnou k pacientům, respektovat jejich práva, snažit se o vytvoření příjemného prostředí a vyvolat zájem o aktivní spolupráci při léčbě,“ dodala Pavelková.

Nemocnice vlastní také titul Baby Friendly Hospital.

Právo

Šumperská nemocnice oceněna za kvalitní péči
Ohodnoťte tento článek!