Šumperská nemocnice získala certifikát kvality

Mezinárodně platný certifikát udělil nemocnici Technický kontrolní svaz se sídlem v Německu na základě zavedení systému řízení jakosti. Auditoři budou i nadále sledovat, zda nemocnice kvalitu péče udržuje…

Šumperská nemocnice získala mezinárodně platný certifikát, který potvrzuje vysokou kvalitu péče v zařízení. Nemocnici ho udělil Technický kontrolní svaz se sídlem v Německu na základě zavedení systému řízení jakosti.

Auditoři budou i nadále sledovat, zda nemocnice kvalitu péče udržuje. Zařízení za tři roky čeká obhajoba certifikace. Cílem nového systému je podle vedení nemocnice vytvoření bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance a větší průhlednost jednotlivých provozních činností.

„Velkým přínosem je také to, že systém určuje kompetence, pravomoci a odpovědnost každého zaměstnance,“ uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Eva Pavelková.

Zdůraznila, že celý systém je založen především na prevenci. Díky přesné evidenci a pravidelnému servisu by tak neměla selhávat zdravotnická technika, čímž se podstatně zvyšuje bezpečnost ošetřovaného.

„Vyhodnotili jsme nejčastější mimořádné události na odděleních a snažíme se všechny rizikové faktory postupně odstraňovat. Jde nám především o prevenci pádů, záměny léků či ochrany před agresivními osobami,“dodala Pavelková.

Personál slibuje, že nový systém řízení přispěje i k lepší informovanosti pacienta. Nemocnice proto připravuje takzvané informované souhlasy, jejichž prostřednictvím bude pacient před vlastním výkonem dostatečně seznámen s léčbou i případným rizikem.

„V rámci zlepšení informovanosti pacientů jsme také zřídili dietní poradnu, poradnu pro pacienty se střevním vývodem, přednášky pro budoucí rodiče a cvičení pro nastávající maminky,“uvedla vedoucí oddělení řízení kvality Daniela Chaloupková.

Zpětnou vazbou zavedeného systému bude pravidelný průzkum spokojenosti pacientů.

Nemocnice v Šumperku se stala součástí řetězce nemocnic, které vlastní nebo provozuje společnost Euromednet. Zařízení zaměstnává kolem 900 lidí. Od loňského září drží Euromednet prostřednictvím společnosti Agel obchodní podíl 51 procent.

Zlínské noviny

Ohodnoťte tento článek!