Sušickou městskou nemocnici od října provozuje soukromá firma

pokoj, sestra, pacient, lékařka

Soukromá zdravotnická skupina NEMOS, která provozuje a vlastní nemocnice a zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji, od října provozuje nemocnici v Sušici na Klatovsku. O pronájmu jediné nemocnice v Plzeňském kraji ve vlastnictví města rozhodlo jeho vedení.

Hledáním silného partnera tak město řešilo především problém s nedostatkem lékařů, řekla ČTK místostarostka Věra Marešová.

„Posledním impulzem byl nedostatek lékařů. Ta malá nemocnice, která nemá žádného partnera, s kterým by mohla spolupracovat, nebyla schopná zajistit lékaře pro provoz nemocnice,“ uvedla Marešová. Městu se na provozování nemocnice, kde je chirurgie, interna, mezzioborová JIP, gynekologická a dětská péče a lůžka následné péče, přihlásilo několik zájemců. Radnice se nakonec rozhodla pro NEMOS. Skupina provozuje Nemocnici Sokolov, síť lékařských ambulancí v Karlovarském kraji a je vlastníkem nemocnice Ostrov a polikliniky NEMOS v Karlových Varech.

„Město Sušice se rozhodlo pro sušickou nemocnici vyhledat silného strategického partnera, který dokáže přinést kvalitu, personál i finance. Pomalu končí doba malých izolovaných nemocnic a začíná doba silných investičních skupin zaměřených na kvalitu poskytované péče,“ řekl starosta Petr Mottl. Podle ředitele nemocnice Vladimíra Sloupa se pro pacienty nemocnice převzetím nového provozovatele nic nezmění. „Po vstupu silného strategického partnera se zkušenostmi z dalších nemocnic se naše služby budou postupně rozvíjet a rozšiřovat. Bezprostředním pozitivním dopadem bude pomoc při řešení akutních personálních problémů na některých našich odděleních,“ uvedl.

Nemocnice dosud fungovala jako obecně prospěšná společnost, která si od města za roční nájem kolem milionu korun pronajímala budovy nemocnice. Peníze za nájem šly do fondu, z něhož město zpětně investovalo do rekonstrukce objektů nemocnice či na přístrojové vybavení, řekla Marešová.

Nový nájemce NEMOS se ve smlouvách zavázal, že během dalších 25 let investuje do movitého majetku minimálně 60,5 milionu korun a formou nájmu za nemovitý a movitý majetek zaplatí dalších víc než 75 milionů. „Dosavadní rozsah péče bude zachován a postupně rozšiřován,“ uvedl předseda představenstva skupiny NEMOS David Soukup.

Nemocnice Sušice se spádovou oblastí kolem 40.000 obyvatel ze Sušice, Horažďovic a okolí i z centrální Šumavy má 144 akutních a následných lůžek. Loni tam lékaři provedli podle výroční zprávy 781 operací a 79.839 ambulantních vyšetření.

Ohodnoťte tento článek!