Svatoanenská nemocnice v Brně má za 19 milionů nový systém řízení

FN u sv. Anny v Brně.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila za 19 milionů korun nový ekonomický a provozní informační systém, který umožní efektivnější řízení a jednotné sledování nákladů. Součástí bylo i pořízení potřebného technologického vybavení. Dosud ekonomiku spravovalo šest různých systémů, sdělil ČTK ředitel nemocnice Martin Pavlík. Podle něj se agendy sjednotí, což omezí problémy.

Základním principem systému je jednotná evidence všech dat, které vstupují do řídících procesů z pohledu řízení nákladovosti a řízení kvality. „V současnosti jsou základní procesy správy rozpočtu, řízení nákladovosti, řízení nákladů a financí spravovány šesti systémy. Nový systém přináší sjednocení do vzájemně datově propojených aplikací,“ uvedl Pavlík.

Nemocnice si od systému slibuje efektivnější provoz, kvalitnější péči, snadnější získávání dat pro strategické řízení a manažerské výstupy podle požadavků lékařů a manažerů nebo dosažení on-line přístupu. „Nový informační systém je jednotný a komplexní. V maximální možné míře omezí roztříštěnost informací a zruší komunikační můstky, které působí problémy,“ řekl Pavlík.

Výstupy ze systému poslouží i pro kontrolu. „Budou určené pro zřizovatele nemocnice, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Má za povinnost kontrolovat kvalitu péče i efektivitu a nákladovost,“ doplnila asistentka ředitele nemocnice Petra Veselá. Projekt je však primárně určený pracovníkům nemocnice. „Bude sloužit především top managementu a dále střednímu managementu, což jsou skupiny pracovníků zodpovědné za chod,“ řekla Markéta Geierová z ekonomického úseku nemocnice.

Ohodnoťte tento článek!