Svaz pacientů vyhlásil poštovní protest

Předseda Svazu pacientů Luboš Olejár vyzval obyvatele ČR k poštovní demonstraci. „Každý občan, nebo ten, kdo chce, by ode dneška až do konce ledna zaslal libovolný počet pohledů…

Spor o povolení kontroverzní léčby rakoviny – devitalizace – nabral v pondělí zatím nejostřejší obrátky. ze svého města ministru zdravotnictví Bohumilu Fišerovi s textem: Odvolejte stanovisko, že devitalizace nádorů je non lege artis výkon, nebo předložte důkaz. Žádám provedení klinického ověření účinnosti léčebné metody devitalizace nádorů,“ řekl Olejár na tiskové konferenci. Olejár pak sám demonstrativně podepsal tři pohledy, které posílá ministrovi. Celá akce má podle něj podpořit vydání souhlasu ministerstva zdravotnictví k zahájení seriózního ověřování devitalizace. Předmětem sporu je dopis, který loni v září napsal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer zdravotnickým zařízením. Uvedl, že pokud nemocnice provede načerno devitalizaci a bude-li stížnost, bude to ve znalecké komisi považováno za výkon non lege artis, tedy proti zásadám lékařské vědy. Svaz pacientů chce, aby ministr tento dopis odvolal, jinak že se obrátí na soud.

Fišer dopis neodvolá

„K soudu jít mohou. Já dopis stáhnout nemohu,“ řekl Právu ministr Fišer. „Napsal jsem ho na žádost chirurgické společnosti. Jde o experimentální metodu a to není postup non lege artis. Kdyby to nějaký lékař načerno udělal, byl poškozen pacient a on nebo pozůstalí se ozvali, lékař by byl odsouzen pro poškození na zdraví, protože znalci by velmi pravděpodobně došli k závěru, že tato metoda ho poškodila,“ uvedl ministr. Svaz pacientů čeká na oficiální odpověď ministra do konce ledna. Právě poštovní demonstrace má ministra přimět k odvolání dopisu. „Myslíme si, že povinností lékaře je udělat pro záchranu života pacienta vše, co se udělat dá. Odvolání stanoviska mu může pomoc při rozhodování nad pacientem, když ho operuje a vidí, co náhlou příhodu břišní způsobilo. Helsinská deklarace považuje i nestandardní výkon za lege artis,“ soudí Olejár. Informoval, že chirurgická společnost se snaží zastrašit nemocnice, které by chtěly devitalizaci ověřit. „Mezi chirurgy je strach a to brzdí možnosti dalších klinických zkoušek. Mnohým, kteří s devitalizací pracují, je zakazováno mluvit s tiskem. To jsou velmi podivné manýry,“ řekl Olejár. Předseda chirurgické společnosti docent Karel Havlíček ale jeho slova rezolutně odmítá. „To je naprostý nesmysl, chceme chránit pacienta. Pokusy by se měly vrátit ke zvířatům a na nich je dokončit. Pak teprve pokračovat v klinických zkouškách,“ řekl Právu.

Nerozhodují psaní, ale seriózní fakta

„Jestliže ministertsvo schválí pokusy na lidech na podkladě neprokázaných metodik, což neudělal nikdo v celém světě, tak jde o mimovědecké pojímání medicíny. Devitalizace nemůže být postavena na podpisové akci, ale na seriózních argumentech,“ uvedl Havlíček. Ty podle něj budou po 1. dubnu, kdy Liběchov znovu předloží výsledky experimentu,“ řekl Havlíček. Posouzeny budou i všechny případy klinických zkoušek na lidech. Jak již jsme informovali, devitalizace byla v říjnu na půl roku pozastavena s tím, že nepřináší očekávané výsledky. Podle původního protokolu se zákroku mělo podřídit 80 pacientů, ale ve skutečnosti to bylo jen 45. Poté zkoušky byly zastaveny právě kvůli špatným výsledkům. Většina pacientů již totiž zemřela a ti, co žijí, mají být až do konce března sledováni. Pak se rozhodne, co s devitalizací dál, zda v ní pokračovat, nebo ne. Svaz pacientů soudí, že kdyby nebylo jeho úsilí o pokračování klinických zkoušek, devitalizace by už dávno skončila. Sám předložil čtyři protokoly, podle nichž by se mělo pokračovat.

Václav Pergl, Právo, 22.1.2002

Ohodnoťte tento článek!