Svaz pacientů vyzývá k zrušení projektu IZIP

značka, stop

Svaz pacientů ČR vyzývá Vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu PČR, aby uložily zástupcům státu a pojištěnců ve Správní radě VZP hlasovat pro zrušení projektu IZIP, protože téměř polovina jeho akcií zůstává v držení zahraničního investora, jehož právní zástupce naznačil záměr čerpat zisky z VZP v řádu miliard korun ročně.

To je horší, než běžné outsourcingy a podobné způsoby odsávání veřejných peněz z veřejného zdravotnictví. Jako jedinou možnost vidíme oželet již stejně ztracené asi dvě miliardy a zrušit tento projekt.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu PČR k vyšetření, jak mohlo k této situaci dojít a vyvozená odpovědnost všech zúčastněných, jak z hlediska politického, tak trestního.

Svaz pacientů ČR

Ohodnoťte tento článek!