Svaz zdravotních pojišťoven požaduje pro pojišťovny právo veta v přístrojové komisi

slib, dohoda, ruce, ujednání

Zdravotní pojišťovny již delší dobu žádají posílení jejich hlasovacího práva v rámci Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví. Nyní Svaz oznámil, že bude při hlasování požadovat právo veta.

To by znamenalo, že rozhodnutí o schválení nákupu nákladné přístrojové techniky by nemělo být přijato, pokud se zdravotní pojišťovny shodnou, že taková investice není nutná a nákladově efektivní.
Zdravotní pojišťovny totiž smluvně zajišťují časovou i místní dostupnost zdravotní péče a musí ji financovat takovým způsobem, aby bylo zaručeno efektivní využití takto vynaložených prostředků. Této zodpovědnosti by proto měla odpovídat i váha hlasů zdravotních pojišťoven při rozhodování o investicích do přístrojového vybavení.
Ke splnění požadavku je nutná úprava jednacího řádu komise. „Věříme, že příslušná předběžně projednaná úprava jednacího řádu bude účinná již na dalším jednání komise 14. července,“ potvrdil očekávání pojišťoven Ing. Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky.

Ohodnoťte tento článek!