Svépomocné hnutí hájí zájmy duševně handicapovaných

Dobrovolná svépomocná skupina Doteky existuje v Liberci téměř osm let. Pro lepší spolupráci v nemocniční i mimonemocniční péči o duševně handicapované sepsali nedávno zástupci skupiny Chartu uživatelů…

Liberec –

„Cílem svépomocné skupiny Doteky je zdraví tělesné, duševní i duchovní. Doteky jsou založeny na vzájemné spolupráci mezi uživateli a poskytovateli psychiatrické péče,“ vysvětlil zástupce svépomocné skupiny Jan Horák. Podle jeho slov jsou svépomocná hnutí v zemích Evropské unie běžnou součástí systému psychiatrických služeb jako partner služeb v oblasti plánování i hodnocení služeb.

Charta uživatelů je tak prvním krokem k legitimizaci této spolupráce. „V chartě jsme popsali oprávněné potřeby klientů. Členem se může stát každý, kdo byl hospitalizován pro svou duševní nemoc,“ podotkl zástupce skupiny.

Svépomocné hnutí se schází ke společnému sdílení křesťanských hodnot, dále v edukační skupině na psychiatrickém oddělení Nemocnice Liberec nebo pořádá různé výlety pro duševně nemocné. „Naše činnost je bohužel zatím omezená, nemáme totiž žádné finanční prostředky. Kdo má zájem nás podpořit, může přispět občanskému sdružení Focus Myklub s tím, že peníze mají sloužit nám. Jako dobrovolná svépomoc nemáme právní subjektivitu,“ vyjádřil se Horák.

Setkání skupiny pod názvem „Doteky s vírou“ probíhá každý pátek na faře Církve čsl. husitské od 19.30 hodin.

JANA FEJFAROVÁ, Liberecký den, 24.5.2002

Ohodnoťte tento článek!