Světová banka radí marně

Současné vedení ministerstva zdravotnictví víceméně ignoruje doporučení Světové banky (SB), která posuzovala české zdravotnictví loni v květnu. Její tým se setkal s tehdejším ministrem zdravotnictví Jozefem Kubinyim a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou…

Na rozdíl od sousedních Slováků jsme od expertů SB žádnou pochvalu nedostali.

Poukázali zejména na to, že změnu celého systému zdravotnictví Česká republika potřebuje velmi urgentně. Zpráva SB doporučuje seriózně zvážit několik krátkodobých stabilizačních opatření, mj. i zavedení spoluúčasti.

„Zavedení mírné spoluúčasti pacientů na všech úrovních služeb ve zdravotnictví je užitečný prostředek pro omezení nadměrné spotřeby zdravotní péče,“uvádí zpráva.

Emmerová ale se spoluúčastí nepočítá, sáhla by k ní až jako k opravdu nejzazší možnosti. Na sporech o spoluúčasti se zastavila spolupráce rezortu Emmerové s vicepremiérem Martinem Jahnem, který o spoluúčasti pacientů uvažoval jako o prioritě.

Konec této spolupráce je rovněž v rozporu s hlediskem expertů ze Světové banky. Ti radí, abychom při přípravě koncepce nepodcenili ekonomické faktory.

„Sektor zdravotnictví naléhavě potřebuje dlouhodobou a komplexní celkovou vizi. Do její přípravy by mělo zůstat zapojeno i ministerstvo financí,“říká k tomu jasně zpráva Světové banky.

Střední Čechy, Kateřina Volná

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Světová banka: české zdravotnictví plýtvá
Světová banka: s reformou neváhejte!
Světová banka doporučuje zvýšení spoluúčasti
Ohodnoťte tento článek!