Světový den boje proti rakovině: Riziko rakoviny snížíte o 30 %, když nebudete kouřit.

Nejvýznamnější jednotlivou příčinou rakoviny je kouření, to způsobuje až 90 % rakoviny plic. Kromě toho způsobuje kouření také dalších 13 různých druhů rakoviny a mnoho dalších onemocnění.

Rakovina má mnoho příčin. Nejvýznamnější příčinou jsou výživové faktory, které se podílejí na vzniku rakoviny z 35 %. Hned na druhém místě je kouření, které se podílí na vzniku nádorů z 30 % a dalšími významnými příčinami jsou nízká pohybová aktivita a alkohol, kterým je přičítáno po 5 %. V součtu jsou tedy za vznik rakoviny ze 3/4 odpovědné 4 faktory, které můžeme všichni ovlivnit sami svým vlastním přístupem.

Jak cigarety způsobují rakovinu? Jejich kouř obsahuje přes 70 kancerogenů – látek, které rakovinu způsobují. Při vdechnutí cigaretového kouře se kancerogeny dostávají krví do celého těla a mění DNA v buňkách, poškozují geny a způsobují nekontrolované dělení buněk a vznik nádoru. Takto kouř působí nejen na kuřáka, ale i na jeho blízké, kteří jsou vystavení tzv. pasivnímu kouření. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut; denně zemře v ČR na následky kouření 65 lidí.

„Kouření je závislost, není lehké s ním přestat. Proto je úspěšnost odvykání bez pomoci velmi nízká,“ připomíná Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. S odbornou pomocí se však úspěšnost odvykání zvyšuje několikanásobně. V České republice v současnosti funguje vedle 41 center pro závislé na tabáku také 148 lékáren, ve kterých vedou vyškolení lékárníci s pacienty konzultace v rámci odvykání kouření. Tito lékárníci jsou pečlivě proškolení tzv. garantovaným kurzem České lékárnické komory, který probíhá již pátým rokem pod záštitou profesorky Evy Králíkové, největší odbornice na odvykání kouření v České republice. Pacientům, kteří odvykají za pomoci odborných center v lékárnách, některé pojišťovny na jejich léčbu přispívají – Všeobecná zdravotní pojišťovna částkou 2 500 Kč, Oborová zdravotní pojišťovna částkou do výše 4 000,- Kč.
Seznam lékáren, které konzultace v rámci odvykání kouření provádějí, najdete zde.

Světový den boje proti rakovině: Riziko rakoviny snížíte o 30 %, když nebudete kouřit.
Ohodnoťte tento článek!