Světový den dárců krve

krev, transfuze

14. červen je Světovým dnem dárců krve a připomínáme si všechny jedince, jejichž zásluhou bývá často zachráněno to nejcennější – lidské životy. Na celém světě je dnes 92 milionů dárců krve a jejích složek.

Vyhlášení tohoto dne dnem světovým bylo iniciováno Světovou zdravotní organizací (WHO), Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní společností transfuzního lékařství.

Připomenutí si dárců krve a jejích složek a bezplatného dárcovství je stále aktuální, nejen proto, že tak vzdáváme poctu lidem, kteří nezištně zachraňují druhé, ale i proto, že v ČR nedosahuje počet dárců početního stavu doporučeného WHO.

V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno 300 tisíc dárců krve a jejích složek (asi o 7 tisíc více než před rokem), k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 100 tisíc dárců. Připojit se k myšlence darování krve může každý zdravý občan. Podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve.

V mezinárodním měřítku je od r. 1959 Červeným křížem prosazováno dárcovství bez finanční odměny – dnes je tak již téměř ve třetině států světa – včetně ČR – dosaženo 100% bezplatnosti odběrů tzv. plné krve (např. v r. 2002 to bylo jen v cca pětině zemí).

Důvodem k prosazování dárcovství neprovázeného přímou platbou je snaha o maximální bezpečnost transfuzního přípravku. Dárcovství založené jen na morální motivaci, snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování, zatímco v případě poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná.

V naší zemi přišel s myšlenkou bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek (BDK) Československý červený kříž r. 1960. I dnes patří BDK k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními při výchově k BDK, při propagaci bezplatného dárcovství a provádí oceňování dárců krve (známy jsou Medaile prof. Jana Janského udělované za 10, 20 a 40 bezpříspěvkových odběrů a Zlaté kříže udělované za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů).

Světový den dárců krve
Ohodnoťte tento článek!