Světový den STOP dekubitům ve FNKV

FNKV se i v tomto roce aktivně hlásí k iniciativě EPUAP a k projektu Světový den STOP dekubitům.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se i v tomto roce aktivně hlásí k iniciativě EPUAP a k projektu Světový den STOP dekubitům, který je stanoven pro letošní rok na 19. listopad 2015.

Přirozeně tak navazujeme na aktivity, které naše nemocnice v oblasti prevence dekubitů v minulých letech realizovala.

V období 17. 11. – 19. 11. 2015 budou ve vestibulech pavilonů H, S, N vyvěšeny informační materiály seznamující laickou veřejnost s obsahem a významem akce STOP dekubitům a ve stejném termínu bude v rámci nemocniční lékárny uspořádána „promo“ akce, kde budou prezentovány nutriční produkty a pomůcky určené pro prevenci a léčbu dekubitů.

19. 11. 2015 proběhne seminář pro všeobecné sestry věnovaný prevenci dekubitů.

Ohodnoťte tento článek!