Světový den zraku dá možnost k vyšetření očí zdarma

Přestože zdravotní pojišťovny hradí preventivní vyšetření zraku jednou za dva roky, pouze 30 procent Češek a 25 procent Čechů navštěvuje očního lékaře pravidelně. Odborníci radí oční vyšetření i lidem, kteří žádné obtíže nemají. Dá se tak včas přijít na počínající vadu a zahájit léčbu. Při příležitosti dnešního Světového dne zraku října si zájemci mohou dát v Praze v nákupních centrech Chodov a Nový Smíchov či v brněnské Galerii Vaňkovka vyšetřit oči zdarma.

Nejčastěji zjišťují lékaři u pacientů krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Moderní medicína je dokáže ve většině případů zcela odstranit.

V dětském věku je problémem tupozrakost, postihuje dvě až čtyři procenta dětí. Zpravidla jí trpí děti, které šilhají, mají dioptrickou vadu na obou očích, nebo jejich rodiče mají tupozrakost. Dítě postupně ztrácí schopnost vidění a hrozí slepota. Léčba by podle Gabriely Pilkové z pražského dětského očního centra Kukátko měla začít v předškolním věku, po sedmém roce života už se vada řešit nedá. Tupozrakost se odstraní očním cvičením a léčbou šilhání. Rodiče by měli dítě dát vyšetřit, pokud šilhá, nepřirozeně sklání hlavu, přivírá jedno oko, často si oči mne či se špatně orientuje zrakem v prostoru, doporučila Pilková.

V dospělosti ohrožuje zrak především šedý zákal, riziko stoupá po dosažení 65 let věku. Ročně se v ČR provádí na 80 000 operací, při kterých se pacientovi vymění nitrooční čočka. Primářka Oční kliniky NeoVize Věra Kalandrová doporučuje operaci, jakmile šedý zákal začne snižovat kvalitu života. Pokud se čeká na plný rozvoj obtíží, je operace komplikovanější.

Velkým problémem v dospělosti také bývá zelený zákal. V počáteční fázi nemá žádné příznaky a většina pacientů si ho ani nevšimne. Zelený zákal hrozí lidem po dovršení 45 let věku, kteří mají nemoc v rodině. K úplné slepotě může vést tzv. makulární degenerace, což je onemocnění oční sítnice spojené s nezdravým životním stylem a kouřením.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!