Svitavská nemocnice modernizuje

Nový pavilón s moderními operačními sály, dosud chybějícím lůžkovým anesteziologicko-resuscitačním oddělením a zázemím otevřela v pátek svitavská nemocnice. V novém objektu jsou soustředěny ambulance chirurgie, oddělení ARO s pěti lůžky, jednotka intenzívní péče se sedmi lůžky a tři operační sály…

včetně nezbytného zázemí. Své místo tu mají i oddělení gastroenterologie, laboratoře a centrální sterilizace.

„Nákladná investice, která si vyžádala téměř 320 miliónů korun, zahájí službu veřejnosti počátkem září, kdy začnou operace v nových sálech,“ uvedl ředitel svitavské nemocnice Pavel Havíř.

„Investiční záměr vznikl již v roce 1998 jako potřeba reagovat na havarijní stav některých úseků nemocnice včetně operačních sálů a centrální sterilizace. Podařilo se zde vybudovat komplexní nemocniční monoblok, který je vstřícný jak pro pacienty, tak pro naše zaměstnance,“ pochválil nově vzniklé dílo.

Nový objekt bude spolu s dalšími úseky nemocnice zajišťovat po uzavření oddělení akutní lůžkové péče v nemocnicích Moravská Třebová a Polička zdravotní služby pro více než 70 tisíc obyvatel našeho regionu,“ dodal Havíř.

Stavební práce byly zahájeny 10. října 2001. „Přestože výstavba nového pavilónu probíhala za plného provozu nemocnice a bylo nutné skloubit finální stavební práce s montáží zdravotnické technologie, předáváme stavbu o pět měsíců dřív, než stanovuje plán,“ zdůraznil generální ředitel společnosti Miroslav Boštík s tím, že ještě do konce tohoto roku by chtěli předat investorovi i objekt rychlé záchranné pomoci.

„Na financování stavby se nejvýznamněji podílely Ministerstvo zdravotnictví ČR (290,7 mil. Kč), Pardubický kraj (15 miliónů) a město Svitavy (11,5 miliónu). Nemocnice ve Svitavách pak poskytla z vlastních zdrojů další 3 milióny korun,“ připomenul hejtman Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).

„Investice do nového pavilónu a moderní lékařské techniky výrazně zvyšují nejen úroveň služeb a komfort pro pacienty nemocnice, ale umožní i uplatnění moderních technologií v provozu nemocnice,“ připomenul krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Josef Janeček (ODS).

Zprovozněním nového pavilónu vznikne ve svitavské nemocnici 30 nových pracovních míst. V nejbližší době čeká nemocnici i rekonstrukce stravovacího provozu, která přijde zhruba na 50 miliónů korun.

Ladislav Schejbal, Právo

Ohodnoťte tento článek!