Systém je absurdní

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Člověk, který je po ruce. Tak popisuje svoji pracovní pozici na ministerstvu financí osmadvacetiletý právník Adam Vojtěch. Tajemník ministra Andreje Babiše. A zároveň vedoucí jeho expertní skupiny pro zdravotnictví.

Tím se stal loni v létě, protože údajně na ministerstvu financí nebyl nikdo jiný, kdo by se zdravotnictví pro ministra věnoval. A na Babiše se obraceli lidé se stížnostmi na předražené přístroje a dalšími problémy resortu bílých plášťů.

O zdravotnictví jste se začal zajímat v době nástupu loni v létě?

Zajímal jsem se o to i předtím, ale nevěnoval jsem se tomu systematicky. Můj úkol byl začít se tím zabývat, shromáždit materiály koncepčního charakteru, jak řešit úlohu ministerstva financí v této oblasti. Bohužel ze strany ministerstva zdravotnictví dlouhodobě velký progres není.

Co tedy považujete za zásadní problém českého zdravotnictví?

Uvědomuji si, že nejsem mnohaletý odborník, ale mám dojem, že i relativně krátká doba stačí, aby do toho člověk pronikl a poznal hlavní problémy. Všichni o nich mluví a bohužel se v praxi nic nemění. Některé věci mi připadají absurdní. Problém je už v tom, jak je nastaveno samotné financování zdravotnictví. Je založeno na úhradové vyhlášce, která vzniká na ministerstvu zdravotnictví. Většinou vznikne na poslední chvíli kolem Vánoc, od 1. ledna pak je účinná. Úhradová vyhláška se sice posílá do připomínkového řízení, ale i když ministerstvo financí uplatní nějaké připomínky, nestane se nic. Ministerstvo zdravotnictví si to udělá podle sebe. To je dost zásadní problém, podzákonným předpisem rozdělovat nějakých 90 procent prostředků ze zdravotního pojištění.

Proč je to problém?

Je to nesystémové. Úhradová vyhláška se vydává každý rok nově, nikdo neví, jak na to bude zdravotnictví reagovat. Buď jsou nespokojené pojišťovny, nebo poskytovatelé, nebo obě dvě strany. Vždy se to nějak ad hoc vymyslí, chybí dlouhodobý systém. Druhá věc je, že pod ministerstvem zdravotnictví jsou přímo řízené nemocnice. To je z mého pohledu také problém. Vidím v tom střet zájmů, když ministerstvo zdravotnictví zřizuje některé nemocnice, a zároveň stanovuje úhrady pro celý segment. Buď ať má ministerstvo zdravotnictví pod sebou fakultní nemocnice, nebo ať stanovuje úhrady.

Jako ministerstvo kultury nastavuje dotace divadel, tak ministerstvo zdravotnictví nastavuje úhrady zdravotnických zařízení. Jakou roli v tom může mít ministerstvo financí?

Jedna z možností, kterou si osobně dokážu představit, je, že by úhradovou vyhlášku psalo ministerstvo financí. V určitých věcech by to pomohlo, ministerstvo financí by mohlo být více odstíněné od zdravotnické lobby. Není to ale jediná varianta. Podle mého názoru by bylo optimální zrušit úhradovou vyhlášku a po slovenském vzoru bychom měli dát větší roli zdravotním pojišťovnám. Pak by měla být také lepší kontrola, aby pojišťovna nezvýhodňovala některá zařízení. To by mohla být cesta. Mám pocit, že ministerstvo zdravotnictví by mělo dohlížet na kvalitu poskytované péče, ale financování by mělo být více otázka pro zdravotní pojišťovny a poskytovatele.

Říkáte, že ministerstvo zdravotnictví nemá rozdělovat úhrady nemocnicím a lékařům, protože zřizuje nemocnice. Vnímáte střet zájmů ministra Babiše, jehož fond Hartenberg investuje do zdravotnických klinik?

Z mého pohledu to jsou jen politické náboje, které se snadno využívají. Fakticky ale objem prostředků veřejného zdravotního pojištění, které ty kliniky získávají, je naprosto marginální.

Je větší než potenciální úspory na nákupech zdravotnických prostředků, kterými se dost zabýváte.

Reprodukční kliniky dostávají všechny stejné platby. Fond pana Babiše ani nemůže pro své kliniky získat lepší úhrady. Navíc si to fond řeší sám, pan Babiš by musel být Superman, aby stíhal všechno ovlivňovat osobně. Myslím, že to je naprosto čisté. Nemám obavy, že by se zabýval zdravotnictvím proto, že kupuje reprodukční kliniky. Žádnou korelaci v tom nevidím. Neříkám, kdyby budoval síť nemocnic…

Těch investičních příležitostí může být v budoucnu víc. Jste v kontaktu s lidmi z fondu Hartenberg?

Ta jména znám, vím, kdo tam působí, že bychom ale spolu něco konzultovali na denní bázi, to ne.

Ministerstvo financí je ve zdravotnictví výrazně aktivnější, než bylo v minulosti.

Podle mě je to pozitivní, má dohlížet na veřejné prostředky. Role ministerstva financí v tom má být aktivní. To, že dříve nebyla, je špatně. Ministerstvo zdravotnictví tomu není příliš nakloněno. Bere to jako oslabení svojí exekutivní role. Já ten názor nemám. Pořád se přece bavíme o veřejných prostředcích. Ministerstvo zdravotnictví požaduje navýšení plateb za státní pojištěnce a přitom nechce pustit ministerstvo financí do větší kontroly. To je zvláštní. Na jedné straně přijde s nataženou rukou a chce peníze ze státního rozpočtu, na druhé straně řekne: Ale moc nám do toho nemluvte.

Šel jste se svými podněty na ministerstvo zdravotnictví?

Není to tak, že by mezi ministerstvem financí a zdravotnictví byla vykopaná válečná sekera. Na těch nižších pozicích běžně komunikujeme. Mám ale pocit, že systémové změny tam neřeší.

To byl důvod, proč jste začal na ministerstvu financí shromažďovat data ze zdravotních pojišťoven, kolik komu platí, a nechal je analyzovat od soukromé firmy?

Finanční toky mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi byly jedním z prvních podnětů, které jsme řešili. Neměli jsme do toho žádný vhled. Řekli jsme si, když máme ze zákona kontrolní povinnost vůči zdravotním pojišťovnám, požádáme je o data. Jedná se nám pouze o peníze, o efektivitu a to, kde se dá ušetřit. Jsem přesvědčen, že rezervy ve zdravotnickém systému jsou, peněz tam aktuálně málo není. Když se ve světovém srovnání podíváme, jaký podíl HDP dáváme na zdravotnictví vzhledem ke kupní síle, tak to není zvlášť málo. Člověk, který je po ruce Větší roli ministerstva financí ve zdravotnictví se snaží prosadit tajemník na ministerstvu financí Adam Vojtěch. Pod ministrem Andrejem Babišem začaly „finance“ svoje pravomoci ve zdravotnictví uplatňovat v dosud nebývalé míře. Stojí za tím politický spor Babiše a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) a také nákupy zdravotnických klinik Babišovým investičním fondem Hartenberg. V první linii Babišovy snahy stojí jeho neokoukaný zdravotnický expert Adam Vojtěch (28). Mladý právník u Babiše pracuje prakticky od ukončení vysoké školy. Vystudoval práva a mediální studia, přičemž mnohem výraznější jsou jeho úspěchy coby zpěváka a hudebního skladatele. Má za sebou koncerty v dětských pěveckých sborech, dětské muzikály, natočil a vydal vlastní album. Účastnil se také soutěže SuperStar, kde dostal přezdívku Ken. l

Jenže z té spolupráce s firmou SW Lab Petra Slámy, za kterou on zatím dostal zhruba 200 tisíc korun, publikovalo ministerstvo financí analýzu, kterou specialisté na data ve zdravotnictví ztrhali. Odborníci mají velké pochyby o tom, že by ta data byla vypovídající. Vy je nemáte?

Jsem v kontaktu s lidmi z nemocnic i s dalšími lidmi, kteří říkají, že to vypovídající hodnotu má. Můžeme se bavit o některých konkrétních věcech, ale úplně nesmyslné to není, to rozhodně ne. Navíc je to průlom, že zdravotní pojišťovny, které moc nejsou ochotné se informačně otevřít, data vůbec poskytly. Byl to symbolický krok, který ukázal, že se situace mění a je potřeba dát data na stůl. S těmi daty se dál pracuje. S panem inženýrem Slámou dál spolupracujeme. Pořád se řeší, kolik se za to dalo peněz. Vzhledem k tomu, kolik se na tom udělalo práce, kdyby to dělala nějaká IT firma, byly by to částky možná o řád vyšší.

Ohodnoťte tento článek!