Systém nyní likviduje malé nemocnice. Kraj to musí řešit

nemocnice, chodba, lékař

Úhrady krajským nemocnicím jsou nižší než fakultním, proto kraj musí tento rozdíl dorovnat, aby nedošlo ke snížení úrovně zdravotní péče. Zdravotnictví je pro Královéhradecký kraj prioritní, proto se touto problematikou velmi podrobně zabývá i finanční výbor.

„Oproti nemocnicím přímo řízeným ministerstvem zdravotnictví jsou úhrady krajským nemocnicím za léčbu srovnatelného onemocnění při hospitalizaci zhruba o třicet procent nižší. S tímto problémem zatěžujícím všechny kraje jsme se v loňském roce obrátili na ministryni zdravotnictví, v jejíž kompetenci je nastavení systému úhrad,“ vysvětluje předseda zdravotního výboru Jiří Veselý.

Podle něj sice existuje takzvaný konvergenční plán, který srovná úhrady pojišťoven jednotlivým nemocnicím, ale tento cílový stav by měl být naplněn až za pět let. Tuto závažnou situaci proto řešil finanční výbor kraje, který se symbolicky sešel s vedením krajského zdravotnictví na výjezdním zasedání v Oblastní nemocnici Náchod.

„Pokud se nám nepodaří toto pětileté období zkrátit a budeme chtít poskytovat i mimo fakultní nemocnice kvalitní péči, musíme dofinancovat péči z krajského rozpočtu,“ dodává Veselý.

K pokrytí vzniklého provozního deficitu náchodské nemocnice doporučil nyní finanční výbor zastupitelstvu kraje schválení 45milionového příspěvku. Členové finančního výboru se také seznámili s připravovanou rekonstrukcí náchodské nemocnice.

V letošním roce by kromě přípravy podrobné projektové dokumentace měly proběhnout i přípravné práce – demolice chátrajících budov a započetí stavby v dolním areálu nemocnice.

„V současné době se jedná o finančním zajištění, kromě krajských peněz se hledají možnosti spolufinancování z evropských fondů a ze státního rozpočtu,“ uzavírá Jiří Veselý.

Ohodnoťte tento článek!