Tabulka 1

Ukazatel Měrná VZP Součet VoZP HZP OZP ZPŠ ZP MV STAZPO RBP M-A ČNZP Pojišťovny
jedn. za ostatní ZP celkem
příjmy z pojistného tis. Kč 53 779 827 25 800 231 4 843 847 2 184 546 3 680 876 983 997 7 334 350 786 606 1 763 691 1 523 691 2 698 627 79 580 058
saldo z přerozdělení tis. Kč +24 759 895 -2 128 524 -267 598 +267 897 -1 115 651 -57 811 -1 070 000 -147 182 +120 856 +36 186 +104 779 +22 631 371
celk. příjmy související s veř. zdr. poj. tis. Kč 81 980 938 24 014 171 4 621 193 2 541 192 2 593 986 936 252 6 281 145 640 321 2 011 930 1 584 576 2 803 576 105 995 109
provozní náklady tis. Kč 2 536 845 1 251 905 233 633 108 249 121 544 37 152 405 882 34 227 91 386 74 042 145 790 3 778 750
proc. prov. nákladů po přerozdělení % 3,09 5,21 5,06 4,26 4,69 3,97 6,46 5,35 4,54 4,67 5,20 3,57
Ohodnoťte tento článek!