Tabulka 2

Ukazatel Měrná jedn. VoZP HZP OZP ZPŠ ZP MV STAZPO RBP M-A ČNZP
max. limit prov. nákl. podle % 5,14 5,43 5,45 5,64 4,97 5,65 5,46 5,51 5,33
vyhl. 301/97 na rok 1998
max. limit prov. nákl. podle % 3,87 3,94 3,94 3,99 3,83 3,99 3,95 3,96 3,92
připr. vyhl. na rok 2000
skutečné snížení tvorby % 24,65 27,46 27,66 29,32 22,87 29,42 27,73 28,20 26,52
prov. fondu
max. prov. nákl. podle tis. Kč 237 529 137 987 141 372 52 085 312 173 36 178 109 851 87 310 149 431
vyhl. 301/97 na rok 1998
max. prov. nákl. podle tis. Kč 178 980 100 109 102 271 37 325 240 779 25 534 79 384 62 691 109 795
připr. vyhl. na rok 2000
Ohodnoťte tento článek!