Tabulka 3

Tabulka č. 3 – náklady na vlastní činnost a investice
Pojišťovna Limit Předpokl. skut. v tis. Kč Nutná úspora oproti
r. 1998 v tis. Kč
VZP 3,02 2 394 346 75 155
VoZP 4,49 212 276 21 357
HZP 4,76 119 394 -11 146
OZP 4,77 130 180 -8 626
ZPŠ 4,95 49 066 -11 914
ZP MV 4,33 275 515 130 367
STAZPO 4,95 31 119 3 108
RBP 4,78 89 717 1 671
M-A 4,83 78 436 -4,394
ČNZP 4,66 137 460 8 339
Celkem zam. ZP 1 123 163 128 760
VZP 2 394 346 75 157
Ohodnoťte tento článek!