Tabulka 4

Pojišťovna Limit Předpokl. skut. v tis. Kč Nutná úspora oproti
r. 1998 v tis. Kč
VZP 3,01 2 391 422 78 079
VoZP 4,12 194 808 38 825
HZP 4,32 108 207 42
OZP 4,33 118 218 3 336
ZPŠ 4,46 44 185 -7 033
ZP MV 4,00 254 478 84 030
STAZPO 4,46 28 080 6 147
RBP 4,34 81 385 10 001
M-A 4,37 70 940 3 102
ČNZP 4,25 125 397 20 402
Celkem zam. ZP 1 025 698 158 852
VZP 2 391 422 78 079
Ohodnoťte tento článek!