Tabulka 5

Pojišťovna Limit Předpokl. skut. v tis. Kč Nutná úspora oproti
r. 1998 v tis. Kč
VZP 3,01 2 388 333 81 168
VoZP 3,75 177 166 56 467
HZP 3,88 97 195 11 054
OZP 3,89 106 127 15 427
ZPŠ 3,97 39 364 -2 212
ZP MV 3,67 233 270 105 238
STAZPO 3,98 25 012 9 215
RBP 3,89 73 022 18 364
M-A 3,91 63 531 10 511
ČNZP 3,83 113 112 32 687
Celkem zam. ZP 927 799 256 751
VZP 2 388 333 81 168
Ohodnoťte tento článek!