Tajné smlouvy na veřejné prostředky

Vedle rozruchu s uniklou pracovní verzí poslaneckého pozměňovacího návrhu o pozitivních listech VZP v tichosti zveřejnila svůj rozšířený pozitivní seznam léků, který vytváří přímo s jejich výrobci. Podnět na prošetření takového postupu již má na stole antimonopolní úřad.

Koalice soukromých lékařů (KSL), kterou tvoří zástupci ambulantních a praktických lékařů, stomatologů a soukromých gynekologů, se v minulých dnech ohradila proti záměru pozměňovacího návrhu poslanců Šťastného a Skalického o tzv. pozitivních listech.

Jak se podařilo zjistit naší redakci, nejde o oficiální, nýbrž do kuloárů uniklou pracovní verzi pozměňovacího návrhu (informaci o distancování se poslance Šťastného od návrhu přineslo minulé číslo našich novin). Zatím tedy nebyl načten do administrativního systému poslanecké sněmovny a nyní je připomínkován.

Méně rozhodujících, více korupce

Myšlenku pozitivních listů tak, jak byla v pracovní verzi pozměňovacího návrhu uvedena, koalice odmítá. „KSL vyjadřuje důrazný nesouhlas s tímto návrhem, který by v případě přijetí znamenal, že by zdravotnická zařízení mohla předepisovat čistě a jen ty léky a zdravotnické prostředky, které by jim byly povoleny v pozitivním listu vytvořeným zdravotní pojišťovnou,“ uvádějí soukromí lékaři ve svém prohlášení.

Pokud budou o předepisovaném léku rozhodovat úředníci zdravotních pojišťoven a ne jednotliví lékaři, koalice se obává vzniku vysoce korupčního prostředí.


Čtěte také:

Kdo si přeje legislativní změny v cenotvorbě léčiv?

Heger promrhal svou šanci na pravicovou reformu a teď jen levicově plácá do vody


„Redukce počtu lidí, kteří budou rozhodovat o tom, jaké léky smí smluvní zdravotnická zařízení předepisovat, vytvoří významné prokorupční prostředí. Pak by nerozhodovalo cca 10 milionů pacientů nebo cca 40 tisíc lékařů, ale několik málo úředníků dnes sedmi zdravotních pojišťoven,“ uvažuje KSL a navrhuje jinou variantu: „Pokud poslanci opravdu chtějí ušetřit zdravotním pojišťovnám finanční prostředky, nechť prosadí do zákona, aby stejná účinná látka léku při stejné cestě podání od různých výrobců měla i stejnou úhradu od zdravotních pojišťoven. V některých lékových skupinách to platí již dnes, pacient společně s ošetřujícím lékařem rozhodují (na základě posouzení účinku a výše doplatku), který konkrétní lék bude nemocný užívat,“ říkají lékaři s tím, že poslanecký návrh pozitivních listů považují jen za snahu zkratkovitým způsobem ušetřit na péči o pacienty za každou cenu (nebo snahu odvést peníze mimo zdravotní péči), bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na kvalitu péče o ně.

Pozitivní a nejvýhodnější

Mezitím už VZP oficiálně představila svůj pozitivní list i pojištěncům. Nyní je na něm pět generických léků (Helicid, Amaryl, Osagrand, Fokusin a Penester), které vyrábí Zentiva. „Pokud je na určitou nemoc více zaměnitelných léků se stejnou účinnou látkou, je pro pojišťovnu i pacienta nejvýhodnější, když lékař předepíše nejlevnější přípravek,“ uvádí mluvčí VZP Oldřich Tichý s tím, že tyto léky budou pro klienty VZP vždy bez doplatku.

VZP zároveň upozorňuje na fakt, že „není ohrožena kvalita a účinnosti léčiva, protože se vždy jedná o léčiva zaměnitelná, takzvaná generika. Studiemi je řádně ověřen a kontrolován jejich účinek. Pacienti se tak nemusejí obávat o kvalitu a účinek těchto léčiv.“

Obávají se však lékaři. Takový přístup k preskripci podle KSL „popírá jasnou a ověřenou pravdu, že léky od různých výrobců se stejnou účinnou látkou se mezi sebou i při stejném způsobu užití neliší jen cenou a také že pacienti nejsou svou genetickou strukturou a tolerancí léků identičtí“.

„Stále upozorňuji, že nejde o dogmatický dokument, pouze návod, jak ve spolupráci s pojišťovnou ušetřit,“ sdělil naší redakci ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Při medicínsky odůvodněném hledisku může lékař předepsat jiný lék, který na pozitivním listu není. KSL se ovšem i tak obává manipulace s odpovědností. „Za výsledek léčby není dle platných zákonů v ČR odpovědná zdravotní pojišťovna, ale lékař, který se o daného pacienta stará a píše mu i léky.“

Podnět k antimonopolnímu úřadu

S pozitivními listy v režii VZP nesouhlasí ani prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba. „Považuji za závažné, že si VZP bez jakéhokoli výběrového řízení a soutěže domluvila cenu léků se Zentivou a doporučuje lékařům jejich předepisování, za což budou bonifikováni a VZP na ně poté bude milosrdnější při posuzování překročení limitu. Alarmující je rovněž doporučení, aby lékaři na recept psali nezaměňovat, což může být uplatňováno pouze při medicínském opodstatnění záměny, nikoli však z ekonomických důvodů.

Tyto okolnosti jsou pro mne nepřijatelné a již před měsícem jsem podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, zda postup této dominantní zdravotní pojišťovny vůbec je v souladu s hospodářskou soutěží,“ sdělil naší redakci Lubomír Chudoba.

Také on se obává legislativního ukotvení pozitivních listů, jak jej naznačila pracovní verze pozměňovacího návrhu. Za základní chybu pracovní verze poslaneckého návrhu považuje prezident Chudoba fakt, že by pozitivní list měl být ze zákona závazný. Druhým problémem je možnost obcházení současného systému úhrad pod rouškou obchodního tajemství a tajných smluv o slevách.

„V takovou chvíli se pojišťovny nádechu korupce prostě nezbaví, protože od roku 2008, kdy se výrazně zprůhlednil zákon o veřejném zdravotním pojištění, rozhodují o podmínkách úhrad vedle SÚKL a výrobců právě ony. Aby tak činilo několik úředníků pojišťoven bez zveřejnění podmínek, za jakých výrobci dali smlouvu, to bychom se vraceli o třicet let zpátky,“ obává se Lubomír Chudoba, podle nějž pozměňovací návrh bude muset být před schválením významně upraven.

Nultá verze

Na tom se shoduje s poslancem za TOP 09 Jiřím Skalickým, který se od pracovní verze pozměňovacího návrhu o pozitivních listech na rozdíl od svého kolegy Šťastného nedistancoval. „Co se týče první novely pozměňovacího návrhu, který se týká slevových soutěží a pozitivních i negativních listů, k tomu se hlásím.

A návrh by se měl dotáhnout do konce. Materiál, který máte (míněna naše redakce) k dispozici, považuji za nultou verzi, kterou jsem nikdy nedával na zdravotní výbor, natož aby byl jako pozměňovací návrh oficiálně předložen. V této podobě putuje na úrovni ministerstva, SÚKL a dalších institucí. Ke konzultaci principů jej dostali také kolegové, kteří jsou členy zdravotního výboru a současně členy správní rady VZP,“ sdělil naší redakci Jiří Skalický.

V jaké podobě nakonec oficiální materiál vyjde a kdy to bude, však zatím poslanec nedokáže odhadnout. Také podle něj je největší slabinou návrhu transparentnost soutěží.

Přísná interní metodika

Současné smlouvy na léky zařazené na pozitivním listě VZP, u nichž výrobce nabídl pojišťovně 15% slevu oproti úhradě od SÚKL, lze na webu SÚKL dohledat. Jinak je to u léků, kde je nabídnuta sleva ve výši 30 %. „Smlouva výrobce s pojišťovnou uveřejněna není, ale cena, respektive sleva je ověřitelná porovnáním cen stanovených v SÚKL a cen v lékárně. Smlouvy mezi pojišťovnou a výrobcem nejsou zveřejňovány, aby nedocházelo k referencování, tedy úpravě cen léků domácími, ale zejména zahraničními farmaceutickými firmami, které provádějí cenotvorbu i porovnáním uveřejněných cen léků,“ řekl naší redakci mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Pokud by byly v legislativní úpravě pozitivních listů tajné smlouvy zachovány, sleva nebude dle informací VZP zjistitelná ani na SÚKL, ani v lékárně. Pojišťovna však tvrdí, že „při jejím využití bude postupováno výhradně formou výběrových řízení a bude zavedena přísná interní metodika, která bude podléhat kontrole prostřednictvím interního auditu“.

Bez ohledu na to, zda pozitivní listy budou legislativně upraveny, nebo ne, budou na seznamu VZP přibývat další až desítky léků, a půjde tedy také o desítky smluv, které zřejmě pozmění cenotvorbu českého systému. „Do budoucna pojišťovna plánuje pozitivní list dále rozšiřovat o ekonomicky nejvýhodnější alternativy pro nejrůznější onemocnění a potíže. Lék z pozitivního listu je pro zdravotní pojišťovnu i lékaře ekonomicky výhodná varianta šetřící prostředky veřejného zdravotního pojištění. Už jen u dosavadních pěti přípravků zařazených na pozitivní list se dají očekávat úspory několika set milionů ročně,“ argumentuje mluvčí Tichý.

Ohodnoťte tento článek!