Tak tedy věcně a bez komentáře…

Jestliže doposud bylo nutné události v klatovské nemocnici komentovat, protože nakonec právě pouze tlak odborníků, veřejnosti a médií dokázal zvrátit rozhodnutí…

vedení nemocnice zrušit lůžkovou část tamní psychiatrie, není už to nutné. Nová fakta komentují sama. V létě minulého roku jmenovaný ředitel Nemocnice s poliklinikou v Klatovech Kamil Kosturik uvedl v odpovědích pro několik deníků a také pro Český rozhlas Plzeň, že pokud jde o lůžkovou část klatovské psychiatrie, jde pouze o období úvah, jak ušetřit, nikoliv ještě o definitivní zrušení, že stejně může uvažovat třeba o zrušení nemocniční kuchyně či jiných oddělení, protože z titulu své funkce je to jeho plným právem. Jak se dozvíme vzápětí, není to právem samotného ředitele, ale nejde jenom o to. Na důkaz a bez komentáře stačí ocitovat vyjádření z následujících dvou pramenů. Naposledy, například v Týdeníku Klatovsko ze dne 23. ledna, kde se znovu píše o tom, jak vznikly úvahy zrušit nebo omezit psychiatrická lůžka v Klatovech, říká v přímé řeči Kamil Kosturik toto, cituji:

„Poté, co byl jmenován hlavním lékařem Jiří Skala, společně jsme navštívili dobřanskou psychiatrickou léčebnu a s jejím ředitelem Vladislavem Žižkou předběžně hovořili, zda by se tato možnost dala realizovat. Zjistili jsme, že by to možné bylo, Dobřany by od nás pacienty přebraly.“ Konec citátu. Dále ještě Kosturik zdůvodňuje rozhodnutí dát jim, po prostudování ekonomické rozvahy primáře klatovské psychiatrie Navrátila, ještě šanci, ale to není důležité, protože k změně rozhodnutí byl, jak víme, přinucen tlakem odborných názorů a veřejností. Důležitý je naprosto falešný popis jednání s ředitelem PL v Dobřanech Vladislavem Žižkou a také nepravdivé tvrzení, že šlo o pouhé úvahy. Kamil Kosturik nechal 23. ledna zveřejnit výše citované odpovědi, ale už 11. ledna mu dobřanský ředitel Žižka napsal v dopise, adresovaném přímo jemu, zcela jasně toto, cituji:

„Vážený pane řediteli, před vánočními svátky jste mě navštívil se svým náměstkem s tím, že jste definitivně rozhodnuti z ekonomických důvodů uzavřít lůžkové psychiatrické oddělení v NsP v Klatovech. Upozornil jsem Vás, že v žádném případě léčebna Dobřany nemůže poskytovat péči akutním hospitalizovaným stavům a intoxikacím, ale má v náplni následnou psychiatrickou odbornou péči. V žádném případě nemá PL Dobřany zájem na uzavírání jakéhokoli nemocničního oddělení. Po odborné stránce i podle koncepce oboru psychiatrie i mého vlastního odborného názoru by zachování psychiatrického oddělení v NsP v Klatovech bylo vhodné. Mělo dojít k další informaci v druhé polovině ledna a místo toho jsem zjistil, že jsou praktikovány nepřesné, neli mylné informace. Uzavření jakéhokoliv oddělení předpokládá souhlas zřizovatele, příslušného zdravotního rady, MZ ČR a dalších institucí. V tomto smyslu jsem jednal 11. 1. s I. náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Pohankou. Žádná dohoda uzavřena nebyla. V žádném případě léčebna v Dobřanech nebude zvětšovat počet lůžek, tedy měnit svoji pasportizaci. Léčebna v tomto smyslu žádnou iniciativu neprojevila ani neprojeví. S pozdravem MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PL Dobřany.“

Není co komentovat. Na řadu otázek si dokáže veřejnost odpovědět docela dobře sama. Jen na jednu budou muset odpovědět zřizovatel klatovské nemocnice a jeho nadřízení, a totiž zda jim to všechno ještě připadá normální.

JIŘÍ TOMÁŠ BLAŽEK, Plzeňský deník, 29.1.2002

Ohodnoťte tento článek!