Přejít na obsah

Takový projekt nelze nemilovat

zpět
23.10.2006

V moc pěknou adoraci pana ministra Tomáše Julínka se proměnila tisková konference k projektu výstavby Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) při brněnské Fakultní nemocnici svaté Anny...

Zástupce ministerstva zdravotnictví, vrchní ředitel úseku přímo řízených organizací Vratislav Mrázek, stejně jako ředitel nemocnice Roman Kraus neváhali zdůraznit, že se Tomáši Julínkovi „podařilo obhájit“ projekt spolupráce s americkou Mayo Clinic (EURO 35/2005, 1/2006) v návrhu státního rozpočtu na příští rok a stálo to prý pana ministra „hodně sil“. Vratislav Mrázek dále upozornil přítomné na to, že pan ministr je velký zastánce ICRC, uvědomuje si jeho dalekosáhlý význam po stránce výzkumné, vědecké a vzdělávací a nebyl by ani proti tomu, kdyby se ještě rozšířil. Například aby se z něj stal jakýsi „ICRC na druhou“.

Konzistence. To ale nekoresponduje s tím, co Tomáš Julínek řekl během své zářijové návštěvy nemocnice u svaté Anny. Při této příležitosti uvedl, že projekt bude třeba přehodnotit, protože je nepřipravený, což v kruzích zastánců ICRC vyvolalo sice ne přímo zmatek, ale nervozitu. Vratislav Mrázek ale i toto poměrně příkré vyjádření „vidí jako konzistentní“ s nyní vyjadřovanou podporou, protože už tehdy přece ministr mluvil také o nutnosti projekt analyzovat. Analyzovat silami ministerstva zdravotnictví, aby byly odstraněny nedostatky, kterých se dopustili iniciátoři projektu a především David Rath. Taková důkladná analýza by měla vést k tomu, aby bylo výzkumné centrum „lépe propojeno s okolím“ a „zasazeno do reálného kontextu nemocnice“. A třeba také, oznámil ministerský představitel, „budeme chtít více peněz“. To musí stoupencům projektu znít pro změnu jako rajská hudba. Kalená ovšem vědomím, že přes tu spoustu vynaložených sil se do návrhu rozpočtu na příští rok nepodařilo prosadit tak velkou částku, na jaké se usnesla ještě Paroubkova vláda. To bylo v březnu, kdy byl projekt po dlouhém zkoumání a analyzování nakonec předložen ke konečnému schválení. Hodně sil to tehdy pro změnu stálo Tomáše Káru, hlavního autora projektu, dnes náměstka ředitele nemocnice u svaté Anny pro ICRC, tehdejšího vicepremiéra Martina Jahna, který projekt považuje za jednu z možností, jak dostat Česko do elitní společnosti zemí ovládajících a produkujících špičkové technologie, Michala Pohanku, tehdy už náměstka ministra zdravotnictví, za jehož “ ředitelování“ v nemocnici projekt vznikl, a také Davida Ratha, velkého kamaráda současného ministra.

Hlavní message. Organizátoři tiskové konference se zprvu kupodivu ostražitě vyhýbali hlavní příčině jejího svolání - článkům redaktorky Lenky Petrášové v MF Dnes, v nichž mimo jiné stojí, že ministerstvo přišlo v ICRC na řadu chyb a zastavilo projekt na poslední chvíli. „Nenechali jsme si nabulíkovat, že jde o Mayo a že už je to rozjeté. Byly by to špatně vynaložené peníze,“ zní citát Tomáše Julínka. A poradce ministra financí, ekonom Miroslav Zámečník, uvedl tamtéž: “ Vypadá to, že se jen prostaví velký balík peněz.“ Lenka Petrášová dále v článcích položila mimo jiné otázku, kde například nemocnice, která má ekonomické problémy, vezme na svůj půlmiliardový podíl na financování celkem dvoumiliardové investice. Na tiskové konferenci nebyla vůle to příliš rozebírat - bude se to přece analyzovat - a až na přímou otázku jedné novinářky Vratislav Mrázek odpověděl, že on spatřuje “ hlavní message“ uvedených článků v tom, že Mayo Clinic nestaví v nemocnici u svaté Anny svou novou pobočku. Jako by to někdy někdo tvrdil.

Rozdvojení. Už v úterý 24. října se v Brně bude konat velká sláva - Breaking Ground Ceremony. Na ní bude deklarována úzká spolupráce svatoanenské nemocnice s Mayo Clinic v oblasti výzkumu a vzdělávání a závazek České republiky dokončit ICRC v dohodnutém termínu do konce roku 2009. Má přijet sám americký velvyslanec Richard W. Graber a nebylo by vhodné, kdyby se slavnostní chvíle nesla v duchu toho, že se současnému vedení resortu zdravotnictví ten projekt moc nelíbí. Proto ten schizofrenní gard, do něhož se ministerstvo postavilo. Na jedné straně vidí v projektu neblahé dědictví po Davidu Rathovi a ostře ho - někdy věcně, někdy méně věcně - kritizuje, na straně druhé vidí, že v současné fázi by už bylo velmi problematické pokusit se osud ICRC zásadně zvrátit. A co nemůžeš porazit, tomu se postav do čela. Mimo to by byl omyl politizovat ICRC coby sociálnědemokratický projekt, protože vehementní podporu má i na brněnské radnici a v Jihomoravském kraji, což jsou, jak známo, územně správní celky ovládané spojenectvím ODS a KDUČSL. To možná Tomáš Julínek při počátečním příkrém hodnocení projektu nedocenil, a proto nyní představitel jeho úřadu zaobluje hrany. Mimochodem, byl to Krajský úřad Jihomoravského kraje, který si nechal společností Deloitte zpracovat elaborát nazvaný Nezávislé posouzení ekonomických přínosů projektu International Clinical Research Center. Na zmíněné tiskové konferenci ho rozdávali účastníkům.

Bez odkladu. Experti z Deloitte dospěli k závěru, že “ projekt ICRC se jeví jako vhodný pro realizaci, a to bez zbytečného odkladu“. Spojení Fakultní nemocnice u svaté Anny a ICRC včetně I. interní kardiologické kliniky a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ( CKTCH) údajně poskytuje reálný potenciál ke zvýšení efektivnosti jak v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit, tak v oblasti hospodaření velké fakultní nemocnice. Z ryze ekonomického hlediska projekt podle Deloitte „dává reálné předpoklady pro přiměřenou návratnost vložených investic ( do čtrnácti až patnácti let při úročení aktuální sazbou dlouhodobých státních dluhopisů) a k výraznému vylepšení efektivnosti hospodaření, stabilizaci a postupnému oddlužení státem spravované fakultní nemocnice“. Právě zmiňované začlenění CKTCH, které sídlí v areálu nemocnice u svaté Anny, ale je samostatnou institucí přímo řízenou ministerstvem zdravotnictví, do výzkumného centra bylo dlouho kamenem úrazu. Ředitel CKTCH Jan Černý kritizoval projekt ICRC a stavěl se proti záměru sloučit jeho ústav s výzkumným centrem. Tento postoj byl nepochybně jedním z důvodů, proč David Rath Jana Černého odvolal z funkce, ačkoliv oficiálně to bylo vysvětleno důchodovým věkem. Když Tomáš Julínek jako ministr přijel do Brna, hned Jana Černého znovu jmenoval ředitelem. A ten dnes říká, že se začlenění CKTCH do ICRC bránit nebude.

Muž s kontakty

Michal Pohanka, člověk s cennými kontakty, významně pomohl projektu ICRC jako ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny i jako náměstek ministra zdravotnictví. Bylo to důležité zejména v počátečním období, kdy se k projektu vlažně až odmítavě stavělo ministerstvo zdravotnictví, tehdy vedené Miladou Emmerovou, i ministerstvo financí. Minulý týden odvysílala televize Nova tajnou nahrávku starosty Budišova Ladislava Péti, podezřelého z pokusu o podvod, který se o Michalu Pohankovi vyjadřuje jako o svém dobrém známém a chválí ho, jak dokázal projekt ICRC „rozjet“. Na televizní reportáž reagoval Michal Pohanka, nyní poslanec, vyjádřením opublikovaným na internetových stránkách ČSSD. „Důrazně se ohrazuji proti spojování své osoby s aktivitami skupiny kolem pánů Doležela a Péti. Jako každý jiný občan nemám vliv na témata a obsah rozhovorů, kde nejsem přítomen,“ uvedl mimo jiné s tím, že projekt ICRC podporují přední vědecké medicínské osobnosti, stejně jako přední regionální a celostátní politici napříč politickým spektrem.

JOSEF MICHL, Euro


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

Euro

Komentovat článek: Takový projekt nelze nemilovat

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

1 nejnovější komentář k článku Takový projekt nelze nemilovat

Komentáře

1 komentář
Milan Šilhan Vítězství vznešených zájmů  | 29. 10. 2006 10:57

S panem redaktorem J.Michlem jsem měl možnost probírat věci kooem ICRC od začátku jejich zvěřejnění. Lepší informaci o ICRC než redaktor J.Michl nemůže nikdo podat. Mohu přispět jen několika potvrzujícími sděleními. Mazaný Dr Pohanka jako developer ICRC ( jsou tací co považují Dr Káru za vědeckého bílého koně ), nešel obvyklou cestou závaznou pro státního úředníka, t.j. svůj záměr s ICRC neprodiskutoval s ministryní zdravotnictví ( už se cítil příliš velkým papalášem ), nýbrž MZ a ministryni postavil před záměr podporovaný Ing.M.Jahnem a Ing M.Urbanem na straně vlády a brněnským primátorem a JM hejtmanem na straně "brněnské vlády". Materiál do vlády byl připraven přímo s příkazem ministryni ( ! ) co má udělat. Nešlo o žádný normální postup, kdy by bylo vládní zdrabvotnictví jako první seznámeno s invstičním nápadem. Přesto Vědecká rada MZ záměr ICRC odmítla ( důvody jsou k dispopzici ) a po dalších peripetiích, za kterých sílil tlak stavebních loby z Brna a JM kraje, daný velkým zájmem na "prostavitelných miliardách", byl definitivně za panování ministra D.Ratha projekt ICRC prosazen za podmínek poněkud nejasného financování. Půl miliardy od ztrátové nemocnice ? Naštěstí jsou velká přátelství. Nový ministr Julínek se jistě seznámil s materiály pro a proti ICRC a musel mu být nápadný podivný "obchodní plán" ICRC, být periferní atestační laboratoří zahraničních firem s hlavním živitelem veřejným zdravotním pojištěním. Jenže brněnsko-jihomoravský zájem na prostavění byl důraznější ( ekonomika je koncentrovaná politika ), takže posléze změnil svoje původní přesvědčení a analytické zadání MZ ( které ještě nikdy nic pořádně nesanalyzovalo ). Pro jistotu si dal JM kraj udělat expertízu od fy. Deloitt, která chápe ICRC jako obchodní podnik ( uniká jim, že ICRC je ve skutečnosti státní ( fakultní ? ) veřejnou specializovanou trojkovou nemocnicí ) a zabývá se umořováním nákladů ve zcela nejisté budoucnosti ( když to nepůjde tržně, musí to stát dosypat ). Jestliže to vypadá tak, že se prof. Černý smířil se začleněním CKTCH do ICRC, je to z důvodů, že shledal, že ekonomické a osobní zájmy přetlačily racionální pohled na české a jihomoravské zdravotnictví, jeho charakter a výzkum. Jak řečeno, Dr Pohanka je developerem ICRC ( detaily důvodů jsou na delší vysvětlování ) a nepochybně svoje záměry konzultoval se spoustou osob z vládní, koaliční i opoziční oblasti. Potřeboval, aby záměr ( značně nešikovně barnumsky popisovaný v informačních doporučeních ) byl podporován opravdu široce. O záměru ICRC stavět a o složitostech následných praktických kroků se jistě dozvěděli možná z nejpřímějšího zdroje jak Dr Doležal, tak i starosta Péťa. Přirozeně nad takovým propletencem zájmů zkušení ekonomičtí matadoři správně zavětřili a hleděli se přissát na výživný projekt. Tak se to přece dělá a měli jistě naději, dostat se ke zdroji nabídkou pod finanční hladinu zakázky, která musí procházet soutěží. Jistě by nebyli nezdvořilí. Z toho plyne, že kontakt Dr Pohanky na Dr Doležela a starostu Péťu mohl být velmi, velmi standardní a s užitkem pro obě strany. A "vo tom to je".

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné