Tělovýchovní lékaři sněmovali

Mezi třiadvaceti příspěvky zazněla řada sdělení, jež přinesla všem účastníkům nové pohledy na dlouhodobě diskutované problémy. Kolega Jakob (Německo) přiblížil českým odborníkům možnosti zátěžové diagnostiky u vrcholových sportovců, jak ji provádějí v oddělení funkční diagnostiky nemocnice v Lüdenscheidu. Jeho kolega Höltke se zabýval výsledky motorických testů a tělesné zdatnosti…

Pracovníci Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni uspořádali koncem června v Šafránkově pavilonu Česko-německé tělovýchovně lékařské dny. Primátora města Plzně Jiřího Šnebergera, který nad sympoziem převzal záštitu, zastoupil jak při přijetí účastníků na plzeňské radnici, tak při zahajovacím proslovu náměstek Pavel Rödl. Vyjádřil přání, aby se sympozium „Sportovní medicína na prahu třetího tisíciletí“ stalo základem nové tradice, při níž si odborníci ze sousedních států vymění nejnovější poznatky v tomto oboru.

Mezi třiadvaceti příspěvky zazněla řada sdělení, jež přinesla všem účastníkům nové pohledy na dlouhodobě diskutované problémy. Kolega Jakob (Německo) přiblížil českým odborníkům možnosti zátěžové diagnostiky u vrcholových sportovců, jak ji provádějí v oddělení funkční diagnostiky nemocnice v Lüdenscheidu. Jeho kolega Höltke se zabýval výsledky motorických testů a tělesné zdatnosti německých rozhodčích kopané různé kategorie, a to až po bundesligu. Poznatky z testování cyklistů přednesli kolegové Kliner a Vinšová (Praha), anaerogními schopnostmi sportovců různých disciplín se zabývali kolegové Heller a Slabá (Praha).

Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství L. Hrazdira na závěr podal přehled o současném postavení sportovní medicíny v naší společnosti. Řada kritických poznámek byla v souladu se stanovisky jeho předřečníka V. Zemena (Plzeň), který upozornil na nedostatky při preventivních lékařských vyšetřeních sportovců u nás a zvyšující se rizika závažných zdravotních škod. V podobném duchu se nesla i diskuse u kulatého stolu, nicméně čeští tělovýchovní lékaři hledí do budoucnosti s optimismem.

Se zdařilou akcí, které poskytl patronát i Český olympijský výbor, se 66 účastníků rozloučilo příjemným turistickým zájezdem na zámek Kozel.

JAROSLAV NOVÁK, Plzeňský deník, 2.7.2001

Ohodnoťte tento článek!