Téměř půl miliardy korun uvolní VZP na příspěvky na prevenci nemocí

Titulní obrázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) připravila pro 2008 pro své klienty množství výhod a příspěvků na prevenci nemocí a nejrůznější aktivity podporující zdravý způsob života. Ve fondu prevence VZP je na ně připraveno celkem 414 milionů korun…

„Naše pojišťovna připravila na příští rok nabídku výhod tak, aby si každý z našich klientů mohl vybrat. Nabízíme také novinky, jako jsou např. příspěvky na odvykání kouření či snižování nadváhy. Naše osvědčené produkty, jimiž jsou příspěvky na očkování, zubní rovnátka či ozdravné pobyty v tuzemsku i u moře, budeme také nadále podporovat,“ říká Martina Stavjaňová, vedoucí marketingu a vnějších vztahů zlínského krajského pracoviště VZP. Podle jejich slov jde o celkem deset oblastí, na které bude VZP v příštím roce přispívat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Zdravotní pojišťovna MV dá 170 miliónů na prevenci
Pojišťovny lidem nadělí dárky

1. Příspěvek na očkování

Příspěvek na očkování je určen všem pojištěncům, kteří jsou nepřetržitě pojištěni u VZT po dobu nejméně posledních 3 let a přinese nejpozději do 30 dnů potvrzení smluvního zdravotnického zařízení o aplikaci očkovací látky. Příspěvek ve výší 500 korun pak pojišťovna vyplatí za očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, meningokokové meningitidě, hepatitidě, příušnicím, streptokokové pneumonii a očkování proti CA děložního hrdla. Pro tuto oblast VZP vyčlenila celkem 60 milionů korun.

2. Fixní ortodontické aparátky

VZP má připraveno až 1000 korun pro děti do 18 let věku jako příspěvek na pořízení . xního ortodontického aparátu. Tento příspěvek je vyplácen jedenkrát za život a celkem je na něj vyčleněno 10 milionů korun. Pacientovi stačí, když do 30 dnů doručí na VZP doklad o zaplacení aparátku u smluvního zdravotnického zařízení.

3. Matka a dítě

Příspěvek určen nastávajícím matkám, matkám s dětmi do 3 let věku a jejich dětem, nepřímo jejich rodině, a to na kurzy cvičení nebo plavání těhotných a kurzy cvičení nebo plavání s dětmi do 3 let věku. VZP vyplácí příspěvek do výše 1000 korun na kurzy cvičení a plavání těhotných nebo matek s dětmi do 3 let věku. Finanční příspěvek bude vždy evidován na číslo pojištěnky (matky). Celkem je vyčleněno na přímé platby pojištěncům 30 milionů korun. Opět stačí přinést doklad o zaplacení kursovného do 30 dnů od jeho vystavení.

4. Chráníme děti před úrazy

VZP přispívá také dětem do 15 let věku částku až do 500 korun na nákup libovolné ochranné sportovní přilby (cyklistické, inline, lyžařské, snowboardové, hokejové, vodácké atd.) nebo libovolných sportovních chráničů (kolenní, loketní, páteřní atd.). Celkem je vyčleněno 20 milionů korun s tím, že jedinou podmínkou je přinést doklad o zaplacení ne starší třiceti dnů. Kromě přímých příspěvků na ochranné pomůcky vloží VZP do prevence dětských úrazů dalších 20 milionů korun. „Konkrétní realizace tohoto preventivního projektu, který má oslovit více než 500 tisíc dětí, rodiče, pedagogické pracovníky a širší veřejnost, bude uskutečněna na základě výběrového řízení,“ informovala Martina Stavjaňová. Podle jejich slov totiž ekonomické ztráty způsobené úrazy (včetně nákladů na léčbu) přesahují v ČR ročně 10 až 15 miliard korun. „Náklady na hospitalizaci dětí s úrazem jsou odhadovány na více než jednu miliardu korun, průměrné náklady jen na jeden den nemocniční léčby v důsledku úrazu dítěte činí kolem 23 000 korun. Je jasně prokázáno, že používání cyklistických a lyžařských přileb a dalších chráničů při dětských aktivitách vede ke snížení počtu zranění, počtu smrtelných nehod a celoživotních následků úrazů,“ vysvětlila důvody k takto významné investici Stavjaňová.

5. Snižování nadváhy a obezity

Celkem 20 milionů korun uvolní VZP na přímé platby pojištěncům do 15 let věku s nadváhou a obezitou a pojištěncům nad 15 let věku s obezitou. Příspěvek bude vyplaceno ve výši od 500 do 1000 korun na základě potvrzení o absolvování léčby nadváhy nebo obezity o délce trvání nejméně 3 měsíce v zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností (potvrzení musí obsahovat počáteční a konečný BMI index pojištěnce) a dokladu o úhradě léčby nebo léčivého přípravku ne starší třiceti dnů. Kromě přímých příspěvků na úhradu léčby či léčivých přípravků vloží VZP do prevence nadváhy a obezity dalších 25 milionů korun. V roce 2006 bylo totiž evidováno více než 60 tisíc hospitalizací s diagnózou obezita. „Průměrný objem péče jen na jeden hospitalizační případ je 36 000 korun.. Je předpoklad, že i menší snížení rizika obezity přinese v souhrnu významný ekonomický přínos, který je často vyšší než účinek léčebných zásahů omezených na nejvíce ohrožené jednotlivce, jež znamenají náklady zdravotní pojišťovny,“ vysvětlila Stavjaňová.

6. Léčba závislosti na tabáku

Příspěvek je určen kuřákům, kteří jsou nepřetržitě pojištěni u VZP po dobu nejméně posledních 3 let. Tisíc korun získá pojištěnci starší osmnácti let, dvakrát tolik pak jeli pojištěncem těhotná žena. Celkem má VZP vyčleněno 20 milionů korun. Kromě dokladu o zaplacení léčby nebo léčivého přípravu musí pojištěnec předložit také potvrzení o absolvování léčby závislosti na tabáku o délce trvání nejméně 3 měsíce v zdravotnickém nebo jiném zařízení s odpovídající odborností. Toto potvrzení musí obsahovat počáteční a konečnou denní spotřebu tabákových výrobků pojištěncem. „Kouření se na úmrtnosti v ČR podílí přibližně devatenácti procenty a náklady nemocniční léčby kuřáků přijdou jen VZP na 4,7 miliardy korun ročně,“ uvedla Martina Stavjaňová, která dodala že do prevence vzniku závislosti u dětí a mladistvých, která se bude týkat tabáku, alkoholu a drog, vloží VZP dalších 25 milionů korun. „I malé snížení rizika kuřáctví a pasivního kouření v české populaci tedy přináší v souhrnu významný ekonomický přínos, který je často vyšší než účinek léčebných zásahů omezených na nejvíce ohrožené jednotlivce (znamenajících náklady VZP ČR) u diagnóz rakovina plic, bronchitida, CHOPN (8 z 10 postižených jsou kuřáci), astma, infarkt, cévní příhoda mozková (mrtvice), ateroskleróza,“ dodala Stavjaňová.

7. Tuzemské ozdravné pobyty pro děti

Děti do 15 let věku s diagnózou onkologického onemocnění v remisi získají od VZP příspěvek až do výše 5000 korun na ozdravný pobyt v ČR. Děti trpící ostatními chronickými nemocemi získají příspěvek do výše 1000 korun. Celkem je připraveno 25 milionů korun. Podmínkou je, aby bylo dítě nepřetržitě pojištěncem VZP od svého narození, u dítěte staršího 3 let je podmínka nepřetržitého pojištění splněna, pokud je dítě pojištěncem VZP nepřetržitě nejméně 3 roky a zákonný zástupce nepožádal o změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Kromě toho musí být také zákonní zástupci dítěte pojištěnci VZP nepřetržitě nejméně poslední 3 roky. K žádosti je třeba doložit také potvrzení ošetřujícího lékaře, potvrzení o ozdravném pobytu a doklad o zaplacení. Dítě se nesmí zároveň zúčastnit pobytu „Mořský koník“.

8. Zahraniční ozdravné pobyty pro děti – Mořský koník

Příspěvek je určen dětem se zdravotními indikacemi: psoriáza všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém, tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích, bronchiální astma a jeho podskupiny, chronická obstruktivní plicní nemoc, alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem, chronický zánět vedlejších nosních dutin, opakované katary dýchacích cest, další respirační, dermatologické, alergologické a ORL indikace, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organizmu dítěte. Příspěvek se poskytuje v rozpětí od 5 900 do 16 000 korun. Výše příspěvku závisí na počtu zákonných zástupců pojištěných u VZP, soustavnost tohoto pojištění i termín konání pobytu. Na ozdravné pobyty, včetně přímých příspěvků pojištěncům, je vyhrazeno 83 milionů korun.

9. Tuzemské ozdravné pobytu pro dárce krve a kostní dřeně

VZP vyplácí příspěvek mnohonásobným dárcům krve až do výše 1000 korun na lázeňský nebo rehabilitační pobyt. Dvakrát tolik pak získá na stejný pobyt dárce kostní dřeně. Celkem je tak vyčleněno 15 milionů korun. Podmínkou je pouze předložení dokladu o dárcovství a dokladu o zaplacení pobytu ne starší jak 30 dnů.

10. Dny zdraví v regionech

Tento preventivní program je zaměřený na klienty do 15 let věku. V rámci akce Dny zdraví bude zájemcům – pojištěncům VZP – poskytnuto orientační vyšetření celkového cholesterolu v krvi, orientační vyšetření hladiny cukru v krvi, bude změřen krevní tlak i puls, kontrolována váha a hladina triglyceridů k případnému stanovení rizika aterosklerózy. Celkem je vyčleněno na tyto akce 20 milionů korun.

Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!