Testování na přítomnost drog ponejvíce vyhledávají mladí lidé

Tuto službu využívá nejen protidrogová poradna působící při OHS Kladno, nemocnice Kladno a lékaři pro svoje klienty, vedení věznice Vinařice, ale i veřejnost. Pomoc zde vyhledávají také rodiče…

Kladensko – Pracovníci Okresní hygienické stanice Kladno otestovali od roku 1998 více než 750 vzorků moči na přítomnost drog v organismu. Takřka třetina byla s pozitivním nálezem. Pomocí speciálního zkušebního testu – destiček Triage, provádějí v hygienických laboratořích OHS Kladno letos již pátým rokem screeningové testy na přítomnost drog v organismu. Tuto službu využívá nejen protidrogová poradna působící při OHS Kladno, nemocnice Kladno a lékaři pro svoje klienty, vedení věznice Vinařice, ale i veřejnost. Pomoc zde vyhledávají také rodiče, mající podezření, že jejich potomek přišel do kontaktu s drogou. „Klienti zůstávají v anonymitě – pracujeme se vzorky označenými čísly, přičemž potřebujeme znát pohlaví testované osoby a zda v průběhu posledních čtyř týdnů neužívala nějaké léky. Výsledek by mohla zkreslit psychofarmaka a antialergika, ale i léky na podporu srdeční činnosti nebo antibiotika,“ vysvětlila ing. Alena Saidlová, CSc., s tím, že rozbory jsou bezplatné a výsledek je k dispozici během velmi krátké doby. „Pouze klienti, kteří si vyžádají potvrzení, například pro pracovní cesty do zahraničí, že v dodaném vzorku nebyly zjištěny drogy, za ně zaplatí pět set korun. Doklad se samozřejmě vztahuje pouze k příslušnému vzorku – s poznámkou, že nebyl odebrán pod dohledem pracovníků laboratoře. Není tedy potvrzením, že klient nebere drogy, neboť i organismus člověka, který bere, se po určité abstinenci vyčistí a výsledek testu je negativní,“ doplnila lékařka. Zatímco v roce 1998, kdy laboratoře s testováním začaly, prošlo rukama laborantek 87 vzorků, u nichž bylo 26 záchytů drog, v dalších třech letech se počty vzorků pohybovaly vždy kolem dvou set. „Takřka u třetiny z nich je pozitivní nález, informovala Saidlová a dodala, že 201 vzorků v loňském roce bylo 79 pozitivních, z 229 v roce 2000 99 pozitivních a ze 194 v roce 1999 75 pozitivních. U některých vzorků bylo zjištěno i několik druhů drog současně. V loňském roce převažovala tricyklická antidepresiva (33 záchytů), dále marihuana (20 záchytů), amphetaminy (14 záchytů) a benzodiazepiny (11). V roce 2000 byla na prvním místě žebříčku zjištění marihuana a těšně za ní tricyklická antidepresiva a amphetaminy. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku laborantky vyšetřily 45 vzorků s 22 záchyty drog. „V devíti případech byla zjištěna marihuana, ve čtyřech tricyklická antidepresiva, ve třech benzodiazepiny, po dvou opiáty, amphetaminy a barbituráty,“ upřesnila Saidlová neradostnou statistiku s tím, že skladba přijatých vzorků moči k analýze byla následující: Čtrnáct z vinařické věznice, 13 z nemocnice v Kladně, 10 od lékařů mimo nemocnici, 4 od rodičů dětí a 4 z poradny drogové prevence. Vzorky moči ke screningovřm testům na přítomnost drog v organismu přijímají v hygienickřch laboratořích Okresní hygienické stanice Kladno každý pracovní den od 8 do 15 hodin. I když pro rodičovskou veřejnost není podmínkou předchozí návštěva poradny drogové prevence, odborníci pohovor s psychologem doporučují. V mnoha případech se tak předejde již tak narušeným vztahům v rodině, daných problémovým vývojem dětí v pubertálním a postpubertálním věku. Nejvíce testovaných bývá právě z řad třinácti až dvacetileté mládeže.

BLANKA VŠEVÍDOVÁ, tisková mluvčí OHS Kladno, Kladenský deník, 30.5.2002

Ohodnoťte tento článek!