Tiskové prohlášení VZP k PP Hospitals

VZP ČR kategoricky popírá, že by se ve vztahu k PP Hospitals, s.r.o,. dopouštěla jakéhokoliv protiprávního jednání. Pojišťovna respektuje rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým jí tento soud nepovolil provádění zápočtů vůči tzv. předběžným úhradám, byť s ním nesouhlasí a odvolala se proti němu. VZP ČR prohlašuje, že žádné zápočty vůči pohledávkám PP Hospitals, s.r.o., neprovádí.

VZP ČR zdůrazňuje, že PP Hospitals, s.r.o., nepodepsala úhradový dodatek pro rok 2011, na základě kterého by byla pojišťovna povinna poskytovat předběžné úhrady PP Hospitals, s.r.o. Poskytovat předběžné úhrady je tak v souladu s úhradovou vyhláškou za rok 2011 VZP ČR nikoliv povinna, ale oprávněna, stejně tak jako je oprávněna měnit jejich výši.

VZP ČR dále zdůrazňuje, že v důsledku snižování rozsahu poskytované péče v ZZ PP Hospitals, s.r.o., vznikl VZP ČR za rok 2009 přeplatek na poskytnutých předběžných úhradách v částce 6,4 mil. Kč (což PP Hospitals, s.r.o. uznává), stejně tak vznikl přeplatek na úhradách za rok 2010, a to v částce přesahující 13,9 mil. Kč.

Za této situace, kdy VZP ČR nesmí dle názoru Krajského soudu v Praze tyto pohledávky umořovat vůči úhradám v roce 2011, nechce se pojišťovna dostat do situace, kdy opět v roce 2011 dojde přeplatku na poskytnutých úhradách za rok 2011, který nebude moci žádným způsobem umořit.

Proto snižuje dosud hrazené předběžné úhrady, k čemuž je oprávněna v souladu s úhradou vyhláškou a což v tomto roce byla nucena již jednou učinit. VZP ČR přistoupila k tomuto opatření nikoliv proto, aby snížila stávající dluhy, které vůči ní PP Hospitals, s.r.o., má, ale aby nevznikl další významný závazek PP Hospitals, s.r.o., vůči pojišťovně.

Za situace, kdy probíhá insolvenční řízení, ve kterém jednou z variant je i prohlášení úpadku na PP Hospitals, s.r.o., musí VZP ČR postupovat s péčí řádného hospodáře a snažit se maximálně ochránit prostředky, které byly jejími pojištěnci do systému veřejného zdravotního pojištění uhrazeny.

VZP ČR zároveň ujišťuje všechny své pojištěnce, že je připravena zajistit jim poskytnutí veškeré nezbytné zdravotní péče. Tvrzení o tom, že VZP ČR ohrožuje zdraví, případně i životy pacientů, považujeme za naprosto nehorázné a zvážíme, zda se nejedná o šíření poplašné zprávy.

Ohodnoťte tento článek!