Tolik lukrativních nabídek lékaři nemají

Václav Larva

Stejně jako ostatní kraje, i ten Karlovarský jedná s lékaři, aby své výpovědi stáhli: zatím marně. Radní pro zdravotnictví Václav Larva ale doufá, že se ještě tak stane. „Nemyslím si, že je tolik lukrativních nabídek, ať z Čech nebo ze zahraničí,“ reagoval pro Zdraví.Euro.cz Larva.

Jak probíhají jednání mezi krajem a nemocnicemi? Jaká jsou hlavní opatření, či kroky, které mají zabránit omezení péče?

V Karlovarském kraji se akce Děkujeme, odcházíme a s ní související výpovědi lékařů týkají nemocnice v Karlových Varech a v Chebu – tedy dvou součástí Karlovarské krajské nemocnice. Tato akciová společnost má generálního ředitele, jenž je v úzkém kontaktu s vedením kraje a probíhá proto pravidelná vzájemná výměna informací. Generální ředitel byl představenstvem KKN, jehož členy jsou někteří krajští radní, pověřen k jednání s lékaři, kteří podali výpovědi. Na počátku února bude podle požadavku představenstva generální ředitel informovat o průběhu jednání. Mezitím proběhlo setkání hejtmana Josefa Novotného s primáři karlovarské nemocnice.

Kolik lékařů ve vašem kraji podalo přesně výpověď? V jakém zařízení je situace nejhorší? Hrozí v některém z nich, že bude muset být výrazně omezena péče?

Výpověď podalo celkem 59 lékařů karlovarské a 19 lékařů chebské nemocnice. Konkrétně by to mohlo znamenat problémy v zajištění zdravotní péče především na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení v Karlových Varech.

Hodně se nyní hovoří o tom, že lékaři mnohé výpovědi stahují. Vnímáte takový trend také? Došlo k takovým případům i ve vašem kraji?

Zatím k takovým případům v našich nemocnicích nedošlo, ale probíhající jednání generálního ředitele s lékaři mohou situaci změnit.

V některých krajích se již podařilo nalézt za část lékařů náhradu. Jak je to u vás?

Nepředpokládám, že by se nám za velmi krátkou dobu, tedy do 1. března 2011, podařilo najít potřebný počet lékařů tak, aby nedošlo k výraznému omezení péče. Platí to pochopitelně pro případ, že by odešli všichni lékaři, kteří dosud podali výpověď a své rozhodnutí by nezměnili.

Dojde ve vašem kraji k nějaké restrukturalizaci péče? Co zamýšlíte?

Toto téma bylo součástí jednání vedení kraje s primáři. Ti vyslovili požadavek, aby se karlovarská nemocnice do budoucna profilovala jako krajská. Domluvili jsme se, že do jednoho měsíce primáři předloží návrhy za jednotlivá oddělení, jak by se daly rozšířit jejich služby tak, aby nemocnice postupnými kroky nabyla takového statutu. Případně je to i otázkou dohody s dalšími zdravotnickými zařízeními v regionu. Záležet bude samozřejmě na postoji zdravotních pojišťoven.

Máte nějakou vizi, jak lékaře nalákat právě do Vašeho kraje? Nebo jak zaručit, že ti, kteří výpovědi nepodali, skutečně zůstanou? Že je jiný kraj „nepřetáhne“ za lepší peníze? Nebojíte se takových „bojů“ o zbylé lékaře?

Podobně jako ostatní kraje můžeme lékařům nabídnout systém benefitů. V žádném případě nemohu zaručit, že lékaři, kteří nepodali výpověď, skutečně zůstanou. Na druhou stranu si nemyslím, že je tolik lukrativních nabídek, ať z Čech nebo ze zahraničí, aby se všichni lékaři, kteří zde mají dlouholeté pracovní i rodinné zázemí, rozhodli odejít.

Ministr hovořil o tom, že kraje měly lékařům přidat peníze, které vybraly na poplatcích. To nebylo možné?

Už poněkolikáté zdůrazňuji, že mzdové požadavky lékařů v rámci výzvy Děkujeme, odcházíme, nejsou pro kraje řešitelné a jsou směřovány na stát. Jde o problém státu a zdravotních pojišťoven, problém dlouhodobě neřešeného podfinancování zejména malých nemocnic. I kdyby kraj přidal nějaké peníze, rozhodně není schopen pokrýt celkové požadavky, které by u nás i včetně očekávaných požadavků středního zdravotnického personálu dosahovaly téměř půl miliardy korun ročně! Možné by to opravdu nebylo.

Ohodnoťte tento článek!