Tomáš Julínek odpovídá II.

„Samozřejmě vnímám, že v mnoha případech jsou lékaři velmi nedostatečně ohodnoceni. Základním úkolem ministra zdravotnictví však není péče o zvyšování lékařských platů. Pokud budou mít ředitelé nemocnic volnou ruku pro zvyšování platů kvalitním lékařům přispěje to ke spravedlivému ocenění,“ píše Julínek…

V minulých dvou týdnech čtenáři Zdraví.Euro.cz posílali dotazy senátorovi za ODS a stínovému ministrovi zdravotnictví Tomáši Julínkovi.

Uživatel: doktor z Karlových Varů

vážený pane doktore, obracím se na vás s dotazem, zda považujete odměňování lékařů v srovnáním s např.advokáty za odpovídající,neb zda budete iniciovat zlepšení nejen ekonomické, ale i společenské postavení. Děkuji.

Samozřejmě vnímám, že v mnoha případech jsou lékaři velmi nedostatečně ohodnoceni. Základním úkolem ministra zdravotnictví však není péče o zvyšování lékařských platů. Věřím, že pokud budou mít ředitelé nemocnic volnou ruku (např. v rámci akc. spol.) pro zvyšování platů kvalitním lékařům přispěje to, i v intencích již brzy otevřeného pracovního trhu v EU, ke spravedlivému ocenění dobré a kvalifikované lékařské práce. Společenské postavení nepochybně koreluje nejen s postavením ekonomickým, ale i např. s chováním stavovské organizace a jejich představitelů.

dr. L. Starý, zaměstnanec v oblasti farmakobusinessu

Vážený pane Julínku, nedomníváte se, že k ozdravení zdravotnického systému je:a) je nutná redukce počtu lékařů (přiznejme si to) jak soukromých tak v nemocnicích, aby byla zachována finanční rovnováha a stabilita (za cenu jisté a dočasné nestability pramenící z nespokojenosti lékařů a zaměstnanců přicházejících o svá „teplá“ místa, ale děje se tak i v ostatních odvětvích a je to v důsledku prospěšné) – zkrátka změna struktury zaměstnanců ve zdravotnictví, tak aby lékaři nevykonávali profese SŠ za své hodinové sazby; nebob) lékaři si sníží objem příjmů na úkor fiktivních výkonů – tak, aby zůstalo na „všechny trochu“. Děkuji Vám za odpověď a názor.

Nemyslím, že je nezbytná redukce počtu lékařů a už vůbec si nemyslím, že by o případné redukci mělo rozhodovat ministerstvo zdravotnictví. Tím nevylučuji, že v konkrétních zdravotnických zařízeních díky neadekvátním metodám řízení dochází k nízké efektivitě a produktivitě práce, ba i přezaměstnanosti. Jsem přesvědčen, že v podmínkách výrazného růstu celého sektoru zdravotnictví, jenž je podmíněn komplexní reformou a umožněním vstupu soukromých zdrojů do zdravotnictví je naopak prostor pro zvýšení počtu pracovních míst, včetně lékařů. Pokud bude pokračovat omezování zdravotnictví podle dr. Ratha, skutečně nebude jiné cesty, než rušit pracovní místa mezi lékaři i ostatním zdravotnickým personálem.

prim. MUDr. Miroslav Čermák

Co se změní pro lékaře zaměstnaného jako sekundář v okresní nemocnici /zatím p.o./např.na ARO, který podává standardní výkon, pokud volby vyhraje ODS?

Nejdůležitější změnou, kterou tento lékař pocítí bude výrazné rozšíření příležitostí. Díky nové úpravě lékařského povolání jako samostatné zdravotnické praxe se mu výrazně rozšíří možnost výkonu svého povolání. Pokud by podával výkony nadstandardní, umožníme řediteli nemocnice, aby takové výkony adekvátně odměnil a tak reformu zdravotnictví pozná lékař i na své výplatní pásce.

První část odpovědí najdete v archivu minulých dbů.


Tomáš Julínek odpovídá II.
Ohodnoťte tento článek!