TOP 09: Musíme udržet vysokou kvalitu systému

zdravotnictví, medicína

Parlamentní volby se blíží a průzkumy ukazují, že ve sněmovně vedle stálic české politické scény usednou i nově vzniklá uskupení. Jedním z nich je i strana TOP 09. Co chce změnit a jaké jsou pilíře její zdravotnické politky? „Důležité je udržet vysokou kvalitu systému, kterou nám mohou závidět i staré země Evropské unie a dlouhodobě vytvářet podmínky pro další rozvoj excelentnosti,“ říká zdravotnický expert strany Vladimír Pavelka.

Strana TOP O9, jejímž předsedou je Karel Schwarzenberg, vznikla teprve nedávno. Mezi jejími členy nalezneme mnoho známých tváří, které nejsou na české politické scéně žádnými nováčky.

Průzkumy straně přisuzují od 8 až do 16 procent, vypadá to tedy, že postup do sněmovny má zajistěný. Jaké jsou ale její priority ve zdravotnictví? Začít se podle strany musí s legislativními změnami – nelze budovat moderní zdravotnictví na základě Zákona o péči o zdraví lidu z roku 1966.

„Je potřeba vyřešit mnoho věcí, jako je problém dalšího vzdělávání lékařů, specifikovat lépe postavení a kompetence sester, odstranit rozpory v neodkladné přednemocniční péči a tak dále. Především je nutno se pokusit o nalezení konsenzu minimálně o principech těchto změn, abychom se vyvarovali rozpoutání „Zdravotnické občanské války“ jak jsme ji poznali v minulých letech. Její důsledky nejtíže nesou nevinní, což jsou pacienti, zvláště senioři a děti,“ reagoval na dotaz Zdraví.Euro.cz garant TOP 09 pro oblast zdravotnictví Vladimír Pavelka.

Lepší kontrola musí být

TOP 09 je přesvědčena, že se jí díky nové legislativě podaří zvýšit efektivitu systému, zajistit poctivou soutěž mezi jednotlivými subjekty, zejména pak zdravotními pojišťovnami. Apeluje zejména na zvýšení odpovědnosti zdravotních pojišťoven za nákup zdravotní péče.

Povinností zdravotních pojišťoven bude každoročně poskytnout pojištěnci výpis jeho plateb na straně jedné a čerpání prostředků na jeho léčbu na straně druhé. K tomu, aby tato nově zavedená pravidla fungovala bude vytvořen nezávislý úřad pro dohled nad poskytováním zdravotní péče.

„Jeho úlohou bude také kontrola solventnosti pojišťoven a kontrola poskytovatelů péče, zda péči poskytují „lege artis“ neboli včas a podle nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. Nově definované právní postavení poskytovatelů povede ke zvýšení jejich odpovědnosti,“ píše strana ve svém programu.

Spoluúčast se musí vyplatit

Strana ve svém programu počítá se zvýšením spoluúčasti, podle ní není jiná cesta, jak dostatek finančních zdrojů zajistit. „Vláda prosadí, aby spoluúčast byla dána zákonem v souladu s ústavou, spravedlivá a sociálně únosná. V žádném případě nesmí snižovat dostupnost zdravotní péče. Vláda garantuje, že spoluúčast bude vyloučena u život ohrožujících stavů a dalších závažných onemocnění. Nárůst spoluúčasti nebude skokový, ale bude realizován postupnými kroky,“ píše strana dále v programu.

Zároveň počítá se zavedením ročního limitu maximální spoluúčasti občanů a ročního procentního růstu spoluúčasti na celkových výdajích systému. Spoluúčast, která tvoří v současnosti zhruba 14 % bude růst maximálně o 3 procenta ročně.

„TOP 09 se nehodlá vydat cestou nesplnitelných a nesmyslných slibů. Ve svém programu jasně říkáme, že bude nutno zvýšit spoluúčast občanů. Zároveň říkáme, že se tak musí dít postupnými kroky a za dodržování jasně definovaných medicínských, sociálních a ekonomických kriterií. Musí být preferována a bonifikována prevence. Spoluúčast nesmí pacienta vystavit katastrofickým nákladům, ale musí se mu také vyplatit,“ pokračuje Pavelka.

Jednodušší podmínky pro vzdělávání

Strana se chce zaměřit také na oblast dalšího a celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských profesí, chce připravit takové změny, které vytvoří jednotné a jednodušší podmínky vzdělávání.

„Jsme toho názoru, že by měly existovat jednotné studijní programy pro více než 80 oborů, tak aby nebylo možno atestovat jen na základě subjektivních pocitů.
Výuka těchto programů by měla být svěřena akreditovaným institucím, stejně jako vydávání osvědčení, a protože se nejedná o vysokoškolské vzdělávání, mělo by se tak dít v gesci ministerstva zdravotnictví.
Celoživotní vzdělávání je nepochybně nezastupitelnou úlohou profesních komor. Na ně je třeba přenést příslušnou část výkonu státní správy a tím také posílit jejich autoritu. Jsme konzervativní stranou, která si více cení zodpovědné svobody jednotlivce než nezodpovědného chování svobodného státu. V oborech, kde jsou už patrné vážné výpadky, bude nepochybně nutná i finanční intervence státu,“ dodává Pavelka.

Rozhovor s Vladimírem Pavelkou o dalších plánech strany čtěte zítra na www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!