Topolánek: Vláda je smířlivá ke změnám pravidel lékařských komor

Titulní obrázek

Vláda podle premiéra Mirka Topolánka zaujala „smířlivý postoj“ k poslaneckému návrhu, který má změnit postavení a pravidla fungování profesních komor lékařů, zubařů a lékárníků. Ať už kabinet k předloze zaujme jakékoli stanovisko, definitivně o ní rozhodne až parlament…

Premiér po zasedání vlády novinářům zdůraznil, že návrh neobsahuje kontroverzní téma nepovinného členství v komorách.

Poslanec ODS a místopředseda zdravotního výboru Boris Šťastný už nicméně avizoval, že bude požadovat zrušení povinného členství v lékařské komoře při projednávání návrhu. O tom poslanci v minulých letech diskutovali již několikrát, ale dosud vždy zvítězili zastánci povinného členství. Podle Topolánka může nové rozpoutání diskuse vyvolat ve sněmovně turbulence, které by si nepřál. I když souhlasí se změnami v organizaci komor, téma nepovinného členství otevírat nechce.

S poslaneckou předlohou zásadně nesouhlasí představenstvo České lékařské komory (ČLK), uvedl prezident této stavovské organizace Milan Kubek. „Návrh významně posiluje roli ministerstva zdravotnictví, tedy státu, a zároveň omezuje kompetence ČLK, a tím oslabuje princip profesní samosprávy, který je ve všech vyspělých demokratických právních státech znakem občanské společnosti a demokracie,“ uvedl Kubek.

Novela podle něj umožňuje ministerstvu zasahovat do činnosti stavovské samosprávy. „Za zcela bezprecedentní porušení Listiny práv a svobod považuje ČLK návrh, aby státní moc zrušila výsledek demokratických voleb orgánů ČLK,“ uvedl Kubek.

Poslanecký návrh podle něj totiž vyžaduje, aby pro platnost voleb orgánů ČLK se jich účastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů – lékařů. Kubek upozornil, že v žádné ze 14 profesních komor není nadpoloviční volební účast podmínkou platnosti voleb. Takový požadavek podle něj není obvyklý ani v jiných státech EU. „Přijetí zákona by nevedlo ke zkvalitnění činnosti ČLK, ale k její likvidaci,“ varoval Kubek. Dodal, že ČLK požádá všechny poslance, aby tento návrh odmítli.

Česká lékařská komora podle Šťastného neplní úlohu stavovské organizace, která by jí příslušela. „Ukázala se v posledních několika letech organizací nikoli stavovskou, ale organizací nátlakovou, politicky orientovanou, která se snaží interpretovat názory sociální demokracie proti pravici, a být tak její prodlouženou rukou,“ řekl Šťastný již dříve. Členství v lékařské komoře by tak podle něj mělo být dobrovolné. Nyní je jednou z podmínek toho, aby člověk mohl povolání lékaře vykonávat.

Novela, kterou předložila skupinou poslanců ODS v čele s místopředsedou zdravotního výboru sněmovny Jozefem Kochanem, mimo jiné ukládá komorám zdravotníků, aby ministerstvu zdravotnictví předkládaly do 30 dnů od schválení všechny přijaté stavovské předpisy. Pokud by ministr dospěl k názoru, že předpis je v rozporu s legislativou, mohl by podat návrh na jeho přezkoumání soudem. Do doby pravomocného rozhodnutí soudu by pak podle novely mohl pozastavit účinnost takového předpisu.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!