Transfúzní oddělení přejde na nový subjekt

„Prozatím nebylo řečeno žádné definitivní stanovisko a čekají nás jednání na krajské úrovni. Chceme zde zajistit odběrové středisko, které beze zbytku zajistí nábor, odběry a péči o dobrovolné dárce krve…

Strakonice – Zvyšující se požadavky na vybavení pracoviště, které jsou pro okresní nemocnici finančním, provozním a koncepčním problémem, dotlačily management k převedení transfúzního oddělení na partnerský subjekt.

Uvedenou skutečnost nám potvrdil ředitel Okresní nemocnice ve Strakonicích Vladimír Hanáček.

„Prozatím nebylo řečeno žádné definitivní stanovisko a čekají nás jednání na krajské úrovni. Chceme zde zajistit odběrové středisko, které beze zbytku zajistí nábor, odběry a péči o dobrovolné dárce krve,“ shrnuje ředitel a dodává.

„Odběrové středisko musí odpovídat ustanovením metodiky ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje kroky, které vedou nemocnici k tomu, že koncem července tu transfúzní oddělení kontinuelně přejde na nový subjekt.

„V současné době tento subjekt hledáme. Ten by zde uvedenou úlohu plnil a zpracovával nejen odebranou krev, ale i plazmu. Současně by nám poskytl službu a zajistil by nám krev a krevní deriváty pro potřeby naší nemocnice. Předpokládáme, že by zde vznikl krevní sklad,“ shrnuje náročnou problematiku z pohledu ředitele nemocnice, která se bez krevních zásob jistě neobejde.

Ředitel považuje uvedené řešení za přechodné v horizontu pěti let.

„Věřím, že s novým zřizovatelem, kterým se od ledna příštího roku stane Krajský úřad v Českých Budějovicích, nalezneme společné řešení,“ komentuje stav Vladimír Hanáček.

Podle jeho slov rozhodnutí o tom, která firma či společnost uspěje, nepodléhá výběrovému řízení. Jde totiž o pronájem nebytových prostor.

Jaký osud však čeká zaměstnance transfúzního oddělení.

„Chceme se s novým subjektem dohodnout, aby kvalifikované zdravotní sestry a laboranty částečně využil při zajištění svého působení a zbývající část pracovního úvazku je pochopitelně zaměstnáme a využijeme je v jiných provozech naší nemocnice. V žádném případě je nehodláme propouštět, pouze je přemístíme,“ uzavírá ředitel.

HANA STAVOVČÍKOVÁ, Listy Strakonicka, 11.7.2002

Ohodnoťte tento článek!