Transplantace nebyly v pořádku

Vyšetřovací komise sněmovny sice nezjistila žádný případ, kdy by orgány k transplantacím byly odebrány ještě živému člověku, tedy před stanovením jeho smrti, avšak tvrdí, že v činnosti Regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice Ostrava zjistila „hrubé nedostatky a pochybení“. Ve více než 90 případech prý došlo k porušení předpisů o stanovení smrti mozku a ve 24 případech odběrů orgánů komise nezjistila…

kdo se stal jejich příjemcem. Ve své včera zveřejněné závěrečné zprávě ale připouští, že část těchto „ztrát“ je vysvětlitelná nezaevidovaným nácvikem operací jater.

V letech 1993 až 1999 ostravské centrum poskytlo k transplantacím do zahraničí 79 orgánů od zemřelých dárců a přijalo jich pouze šest. Členové komise nenalezli žádné důkazy o obchodování s lidskými orgány, pozastavují se nicméně nad skutečností, že letadlo z Berlína, poslané pro orgány, přistálo v jednom případě na ostravském letišti ještě před smrtí dárce a v řadě dalších případů ihned po ní. Takový předstih vyrozumění zahraničního odběrového týmu o existenci orgánů vhodných k transplantaci nebyl nikdo schopen vysvětlit. Komise také na základě shromážděných přímých i nepřímých důkazů dospěla k podezření, že při léčbě dvou pacientů v ostravské nemocnici byl spáchán trestný čin ublížení na zdraví. Podává proto trestní oznámení na neznámého pachatele.

Předseda komise Josef Janeček (KDU-ČSL) zdůraznil, že „za tyto chyby jsou odpovědni ti, kteří jsou garanty odborné úrovně“. Jde například o pracovníky na úrovni ústředních znaleckých komisí a garanty transplantačních programů v ostravském centru. Dodal, že možná bude třeba zamyslet se i nad metodickým vedením transplantačního centra pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Bývalý ministr zdravotnictví a poslanec ČSSD Ivan David pokládá zjištění předložená komisí za zavádějící.

Komise navrhla usnesení, v němž by sněmovna vyzvala vládu k urychlenému zpracování systému průběžné kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče a k předložení návrhu transplantačního zákona včetně prováděcích předpisů. Kabinet by také měl zajistit kvalitnější výběr soudních znalců. Sněmovna má rovněž ministra zdravotnictví vyzvat, aby ze zjištěných nedostatků v oblasti transplantační medicíny vyvodil konkrétní důsledky. Diskuse nad zprávou bude na návrh komunistů pokračovat až za čtrnáct dnů. Komise prošetřovala případy 210 zemřelých dárců orgánů.

(pra), Hospodářské noviny, 29.6.2001

Ohodnoťte tento článek!