Třebíčská nemocnice až nyní zaplatila léky za únor

V pondělí jednal ředitel na téma zadluženosti nemocnice ministerstvu zdravotnictví. „Můžu vás ujistit, že se tam žádné oddlužování nemocnic nechystá. Řítíme se do dalších ztrát…

Třebíč – Asociace distributorů léčiv se bouří. Dluhy nemocnic za dodané léky totiž rostou do astronomické výšky a jak se říká, nic netrvá věčně a každému jednou dojde trpělivost. Otázkou je, kdo dluhy uhradí. Ministerstvo zdravotnictví hází horký brambor směrem dolů na okresní úřady, které jsou zřizovateli nemocnic. Přitom bývalý ministr zdravotnictví Bohumil Fišer nemocnice do dluhů dostal tím, že ředitelům nařídil povýšit platy lékařů o 18 procent. Ředitelé byli odbory dotlačeni nařízení splnit i za cenu, že se platby dodavatelům stále více opožďovaly. Třebíčská nemocnice zaplatila teprve dodávku za únor.“ Bylo by v pořádku, aby ten, kdo zboží odebere, je také ihned zaplatil,“ uvědomuje si ředitel Nemocnice Třebíč Jaroslav Soukup a dodává, že jej velice mrzí propad v placení dodávek. Do mezd zaměstnanců jde 50 procent příjmů, na provoz zbývá pouhých 40. Od listopadu 2000 včetně roku 2001 se mzdy povýšily o 26 procent, letos o 18 procent.

„Růst našich příjmů na to není nachystaný a všechno má svoje hranice,“ upozornil Soukup. V pondělí jednal společně s přednostou Okresního úřadu Františkem Jonášem i na toto téma na ministerstvu zdravotnictví.“ Můžu vás ujistit, že se tam žádné oddlužování nemocnic nechystá. Řítíme se do dalších ztrát,“ netěší ředitele Soukupa výhled do budoucna.

Přednosta Jonáš prozradil, že jim na ministerstvu doporučili jednat s krajem, pod nějž od příštího roku nemocnice spadnou.“ Myslím si, že toho o koncepci nemocnice víme mnohem víc než krajský úřad. Producenti léků jsou z přechodu nemocnic na kraj zděšeni, protože se jistili státem jako svým garantem. Vím o tom, že chtějí přerušit dodávky léků nemocnicím. Tím by se ale přerušil odbyt i splatnost faktur a to musí řešit ten, kdo rozhoduje, čili ministryně zdravotnictví,“ řekl našemu deníku přednosta Jonáš a dodal, že kraje snad vůbec netuší, co se na ně hrne. Stejně tak ministerstvo si naivně myslí, že kraje už mají připravenou koncepci řízení a financování zdravotnictví.“ Okresní úřady o tom stále vědí mnohem víc,“ míní Jonáš s tím, že by se v tomto případě rád mýlil. Problémy s dluhy nemocnic považuje Jonáš za mnohem větší problém než je skládka v Pozďátkách.

Miroslava Čermáková, Vysočina, 10.10.2002

Ohodnoťte tento článek!