Třebíčská nemocnice posílila o třicítku nových doktorů

O třicet nových lékařů posílila loni Nemocnice Třebíč. Do jejich získání investovala 1,2 milionu korun. Z této částky přispěl nemocnici na náborové příspěvky Kraj Vysočina zhruba polovinou sumy.

Třebíčské nemocnici chyběli odborní lékaři dlouhodobě. K citelnému personálnímu oslabení došlo loni odchodem sedmnácti lékařů.

„Někteří odešli do důchodu, někteří si zřídili soukromou praxi, někteří šli do soukromých zařízení, někteří do ciziny,“ přiblížil neutěšenou loňskou situaci ředitel Nemocnice Třebíč, Leoš Dostál. Podotkl, že v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme odešli pouze dva lékaři.

Nemocnice nyní potřebovala akutně personálně posílit. Do náboru nových doktorů investovala nemalý balík peněz. „Za nábor nových lékařů jsme utratili celkem jeden milion dvě stě tisíc korun,“ načrtl ředitel. Šlo o peníze, které byly vypláceny novým lékařům coby náborový příspěvek.

Nový lékař přišel až na sto tisíc

Například nově příchozímu lékaři na interní oddělení, kde bylo posílení nejpotřebnější, nemocnice přispěla jednorázovou částkou až 100 tisíc korun. Profesní složení nově přijatých zaměstnanců s lékařskými diplomy okomentoval ředitel slovy: „Většina jsou absolventi nebo lékaři s krátkou praxí.“

Ze třicítky přijatých je devatenáct žen a desítka přijatých pochází ze Slovenska. V polovině případů jde o čerstvé absolventy.„Máme o čtyři až pět lékařů méně, než lze považovat za optimální,“ zmínil ředitel Dostál.

Nemocnici chybí pediatři, lékaři na infekčním oddělení, radiodiagnostice a na interně. S počty lékařů je to ale jakona houpačce. Za příklad může sloužit chirurgické oddělení, kde přijali v rámci loňské akce tři nové lékaře. „Přijali jsme tři nové chirurgy, mezitím dva odešli. Momentálně máme mírně podstav. Potřebujeme o dva chirurgy,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení Lubomír Novotný.

V nastoupeném trendu přijímání lékařů proto hodlá nemocnice pokračovat. Nemocnice požádá kraj o náborové příspěvky na doplnění lékařských stavů. Nemocnice Třebíč disponuje 126 lékaři, 430 zdravotními sestrami a asistenty, 109 sanitáři, 20 fyzioterapeuty a 50 laboranty, nutričními terapeuty a sociálními pracovníky.

Ohodnoťte tento článek!