Trestní postih bude hrozit i lékařům

Pokud praktický lékař vydá zdravému člověku neschopenku, nebo jinak hrubě zkreslí či uvede nepravdivé údaje v jakékoliv jiné lékařské zprávě, posudku a nálezu, bude mu hrozit od dnešního dne až jeden rok vězení. Stejný postih hrozí i pacientům…

Za vydání nepravdivého nebo zkresleného nálezu hrozí až rok odnětí

Praha – jestliže takové dokumenty uplatní při jednání s úřady a budou od nich žádat na základě takových posudků nějaké výhody.

Napříště má být trestáno i zamlčení některých podstatných skutečností o zdravotním stavu pacienta.

Jde o nové paragrafy, které obsahuje novela trestního zákona vypracovaná Ministerstvem spravedlnosti. Původní zákon platil od roku 1961.

„Jde o takzvanou euronovelu trestního zákona. Šlo o to, aby se Česko přizpůsobilo Evropské unii. Jsou tam zaneseny naprosto běžné věci,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení resortu Vladimír Voráček.

Dodal, že praktičtí lékaři novelu velmi kritizovali. „To je asi takový obecný zvyk v tomto státě. Pokud zkrátka někdo vyhotoví nepravdivý posudek, tak má smůlu,“ prohlásil Voráček.

Podle odborníků je snahou nových paragrafů zabránit případům, kdy se lékařská zpráva doposud využívala jako prostředek pro získání peněz od státu. Na základě takové zprávy může občan získat například invalidní důchod, ale i řidičský průkaz, nebo zbrojní pas. Mnozí lidé se rovněž pomocí lékařských zpráv vyhýbají soudu a předkládají neschopenku s nepravdivými údaji – to znamená, že jsou ve skutečnosti zdraví.

Předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák tyto nové paragrafy ostře kritizuje. Svoje výhrady shrnul do dopisu premiérovi Miloši Zemanovi, který mu zaslal v březnu.

Šmatlák upozorňuje, že nové paragrafy se dostávají do rozporu s jinými zákony. Jestliže totiž lékař podrobně popíše zdravotní stav pacienta, poruší lékařské tajemství i zákon na ochranu osobních údajů.

„Riskovat, že pacient jen simuluje si lékař nemůže dovolit. Pokud by se zmýlil a dotyčnému se v práci přitížilo, mohl by být stíhán za neposkytnutí péče,“ uvedl Šmatlák.

Podle něj jsou navíc diagnózy, které není možné na místě rozpoznat. „Lékař je v některých případech odkázán na to, aby pacientovi věřil,“ dodal Šmatlák.

Sporný je podle některých expertů i požadavek, aby lékaři vypisovali ve zprávách všechny podstatné skutečnosti o zdravotním stavu pacienta. Aby totiž lékař obhájil vystavení neschopenky, bude muset svoje stanovisko zdůvodnit diagnózami. Tím však může vyzradit lékařské tajemství. Za to hrozí lékaři vyloučení z lékařské komory, přičemž za porušení zákona o ochraně osobních údajů potom riskuje až tři roky odnětí svobody.

Lékaři tvrdí, že vláda, Poslanecká sněmovna, Senát i prezident republiky, který novelu zákona podepsal, neměli k dispozici analýzu četnosti podobných případů a jejich společenské závažnosti.

Jaké nové, či zpřísněné trestné činy platí od července

legalizace výnosů z trestné činnosti (takzvané praní špinavých peněz)

křivé tlumočení

poškozování životního prostředí těžbou dřeva

přísnější postih projevů rasové nesnášenlivosti jako je podněcování k rasové a národnostní nesnášenlivosti nebo k omezování jejich práv a svobod

neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady

neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy

šíření pornografie, zejména prostřednictvím moderních technologií

obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku

nenastoupení služby v ozbrojených silách

Pramen: Ministerstvo spravedlnosti

Pavel Otto, Hospodářské noviny, 1.7.2002

Ohodnoťte tento článek!