Třetí lékařská fakulta UK přibližuje výuku praktické medicíně

Posluchači 3. lékařské fakulty UK v Praze se od podzimu učí podle nového studijního programu. Přednášky se mají zaměřit více prakticky a mají být také zábavnější…

PRAHA – Posluchači 3. lékařské fakulty UK v Praze se od podzimu učí podle nového studijního programu. Přednášky se mají zaměřit více prakticky a mají být zábavnější.

„Přestože se medicína ve 20. století dramaticky změnila, výuka na lékařských fakultách zůstala stejná jako před 150 lety,“ řekl bývalý děkan fakulty Cyril Höschl. Studenti podle něj nejdříve museli vstřebat velké množství informací, které neuměli

používat. Po nástupu do praxe již část teorie zapomněli a s praktickou medicínou vlastně nepřišli do styku.

„Když jsem nastoupil první den na internu, tak mi radila sestra, co mám dělat. Já jsem na rozdíl od ní věděl proč, ale ona zase na rozdíl ode mě věděla jak,“ zavzpomínal Höschl na své profesionální začátky.

Reformované studium se dělí do tří cyklů. První dva roky tvoří takzvaná integrovaná výuka, při níž se student zároveň dozví, jak vypadá a funguje tělo. V klasickém modelu výuky se tato část učí odděleně. Následuje problémově orientovaná výuka.

Posluchači jsou postaveni před určitý zdravotní problém a snaží se ho vyřešit v návaznosti různých oborů medicíny.

Poslední dva roky studia jsou zaměřeny především na klinickou praxi. Přestože se hlavní část výuky odehrává ve vinohradské nemocnici, v posledních letech fakulta rozšířila spolupráci na mnoho pražských i mimopražských klinik, aby pro studenty

zajistila různorodost praxe.

Praktické klinické znalosti by podle nastupujícího děkana fakulty Bohuslava Svobody měly mimo jiné zajistit, že se absolventi po promoci rychleji zorientují v

profesionálním prostředí.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!