Tři čtvrtiny Čechů jsou pro zavedení jednotných cen léků

Tři čtvrtiny Čechů jsou pro zavedení jednotných cen léků v lékárnách, proti je 13 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění…

PRAHA – (CVVM), který se uskutečnil loni na přelomu listopadu a prosince.

Dvě pětiny dotázaných se domnívají, že by ceny léků mělo určovat ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 16 procent navrhovalo svaz pacientů, 14 procent lékařskou komoru a jedna pětina respondentů zdravotní pojišťovny. Jen malá skupina navrhovala komoru lékárníků nebo parlament.

Jednotné ceny léků prosazují zejména lidé starší 60 let, středoškolsky vzdělaní lidé a populace se špatnou životní úrovní. K zastáncům tohoto kroku patří stoupenci komunistů a sociální demokracie.

Dvě třetiny dotázaných uvedly, že jim lékaři neumožňují vybrat si mezi levnějším a dražším lékem, jejich počet se proti předchozím průzkumům nemění. Pětina lidí má opačnou zkušenost. Ve srovnání s dubnem roku 2001 se jejich podíl snížil o sedm

procent.

Možnost volby mezi různě drahými léky uvádějí lidé s vyšším vzděláním, běžnější je i pro lidi s lepší životní úrovní. Horší situace je podle průzkumu CVVM mezi nejstarší populací, kde nemá možnost výběru 68 procent lidí starších 60 let.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!