Tři čtvrtiny lidí leukémii mylně spojují s brzkým koncem života

Tři čtvrtiny Češek a Čechů spojují leukémii s brzkým koncem života nebo radikálním snížením jeho kvality. Polovina považuje zhoubnou nemoc krve za dědičnou a stejná část si myslí, že ohrožuje především děti.

Mylné názory na nemoc většinou už dobře léčitelnou, která není dědičná a postihuje hlavně lidi mezi 65 až 70 lety, ukázal první průzkum znalostí obyvatel Česka o leukémii. Výsledky sdělil ČTK přednosta první interní kliniky – kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty UK profesor Marek Trněný.

Průzkum rovněž ukázal, že jen třetina lidí ví, že jde o zhoubné onemocnění krve, stejný počet se obává, že leukémie může ohrozit i je.

„Slovo leukémie v sobě zahrnuje vlastně řadu různých leukémií, od akutních po chronické. Obecně lze říci, že šance na vyléčení nebo alespoň výrazné prodloužení života se proti situaci před 15, 20 lety výrazně zvýšila. A platí to i o situacích, kdy se choroba vrátí. Zdaleka se tedy již leukémie nerovná smrti,“ řekl profesor.

V průzkumu odpovídalo 510 lidí. Většina o leukémii už slyšela, jen třetina ale přesně ví, že jde o rakovinu krve. „Mlhavé představy o onemocnění a možnostech léčby leukémií ze strany části veřejnosti bych přičítal faktu, že se jedná o vzácný druh rakoviny, kde účinná prevence neexistuje a screening nedává smysl,“ řekl Trněný.

Podle předsedkyně pacientského sdružení Diagnóza leukémie Jany Pelouchové by veřejnost přinejmenším mohla mít informace o převratných vědeckých objevech v oblasti hematoonkologie. U některých typů leukémií narůstá spektrum léčebných postupů, kterými lze léčit po selhání základní léčby. „I já jsem se během své třináctileté léčby dočkala nástupu několika účinných léčiv. Důležitý je aktivní přístup nemocného, informační výbava a dobrá komunikace s lékaři,“ řekla.

Trněný doplnil, že u nejčastějšího druhu leukémie na západní polokouli, chronické lymfocytární leukémie, většinou ani není nutné nasadit léčbu hned. Onemocnění se sleduje a léky se nasazují až při rozvoji nemoci.

Ohledně léčby leukémie projevili Češi v průzkumu skepsi. Jen 18 procent dotázaných odpovědělo, že nemoc lze léčit. Třetina připustila, že na některé druhy leukémie jsou léky. „Většinu typu leukémií u velké části pacientů dnes umíme díky moderním přístupům a lékům dostat pod kontrolu. To je informace, kterou bychom měli předávat jak veřejnosti laické, tak odborné,“ shrnul Trněný.

Ohodnoťte tento článek!