Tři léčebny dlouhodobě nemocných pro celý okres

ldn, senioři

V Orlové, Bohumíně nebo v Havířově. Tady může člověk nějaký čas pobýt, je-li dlouhodobě nemocný, potřebuje lékařskou péči, ale jeho stav již není natolik akutní, aby pobýval v nemocnici.

Léčebny dlouhodobě nemocných v Havířově a Orlové nabízejí několik desítek lůžek, kam lékař vyšle pacienty na doléčení. Havířovská „eldéenka“ se šestatřiceti lůžky je přitom zcela nová. Pobyt v léčebně sice pro pacienta není povinný, nicméně často je potřebný. A nevyužití této péče může přinést jistá rizika.

„Před vznikem naší léčebny odmítali někteří pacienti jít na doléčení na tehdy jediné LDN v Orlové a raději zůstali doma. Například kvůli tomu, že se převozem do jiného města komplikovaly návštěvy příbuzných. Po krátké době se zase vraceli na akutní lůžko,“ upozornil ředitel havířovské nemocnice Jan Ferenc.

Výčet nemocí, se kterými pacient do léčebny může zamířit, nijak omezen není.

Současnou legislativou není omezena ani doba, kterou zde člověk může strávit. „Záleží na lékaři, který sem pacienta po posouzení zdravotního stavu pošle. Určitě ale platí, že v LDN by měl být jen ten člověk, u kterého je jasné, že časem dojde ke zlepšení zdravotního stavu. Tedy, že to není chronicky nemocný ležící pacient bez naděje na zlepšení,“ upozornila vedoucí Odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje Petra Eliášová.

Ač doba skutečně ohraničena není, při delším pobytu již stav pacienta kontroluje jeho pojišťovna. „Zjišťují, zda pobyt v léčebně nesklouzává k tomu, že je zaměňován za sociálně-zdravotní pobyt,“ řekla Eliášová.

Ten by samozřejmě měl být co nejkratší a ten, kdo jej využívá, převezen na patřičnější místo.
Kromě klasických míst v léčebnách existují také takzvaná ošetřovatelská lůžka přímo na jednotlivých odděleních nemocnic. Kromě nových lůžek DIP a DIOP v Orlové existují také tzv.zdravotně-sociální lůžka.

„V těchto případech se jedná o místa určená lidem, u kterých se řeší situace doma, dejme tomu upravují prostory, nebo se čeká na domov důchodců,“ doplnila informace Petra Eliášová.

Ani po vzniku nové LDN v Havířově zřejmě časem počet míst stačit nebude. „Počet lůžek v léčebnách se přepočítává na počet obyvatel v oblasti. Vzhledem k obecným trendům v populaci, stárnutí, a tedy zvyšování se nemocnosti – počet lůžek dle mého není a v současné podobně ani nebude dostačující,“ uvedla Eliášová.

Čekací doba na lůžko v LDN nebývá dlouhá. „Z běžné praxe je to zhruba týden. Maximálně do 3 týdnů, to ale bývá velmi zřídka. Prostě po uvolnění kapacity na daném oddělení,“ uvedla mluvčí Karvinské hornické nemocnice Helena Baronová.

I odtud nemocní putují do léčeben. „Posíláme je do Orlové – LDN, Bohumína a Českého Těšína na oddělení následné péče. Popřípadě do Orlové na oddělení sociálních lůžek,“ popsala Baronová běžnou praxi všech nemocnic v regionu.

Tři léčebny dlouhodobě nemocných pro celý okres
Ohodnoťte tento článek!