Tři minuty v ordinaci vám mohou zachránit život

Titulní obrázek

Jako první v České republice se kolínská nemocnice pouští do screeningu výdutí břišní aorty. Jak vysvětluje primář chirurgického oddělení Jaromír Šimša, při výduti břišní aorty nemá většina pacientů žádné výraznější klinické obtíže. Ovšem ve chvíli, kdy výduť praskne, což často bývá prvním projev nemoci, nemá už člověk mnoho nadějí na přežití…

Jako první v republice začíná kolínská nemocnice plošně monitorovat život ohrožující nemoc.

Jako první v České republice se kolínská nemocnice pouští do screeningu výdutí břišní aorty. O co jde? Laicky řečeno o včasné zjištění život bezprostředně ohrožujícího onemocnění, kterého si člověk velmi často ani nemusí všimnout. Jak vysvětluje primář chirurgického oddělení Jaromír Šimša, při výduti břišní aorty nemá většina pacientů žádné výraznější klinické obtíže. Ovšem ve chvíli, kdy výduť praskne, což často bývá prvním projev nemoci, nemá už člověk mnoho nadějí na přežití. Tito nemocní umírají až v 80 procentech případů, většinou ještě než stihne jejich okolí přivolat pomoc a záchranná služba pacienta převézt na operační sál.

O jakou nemoc se tedy jedná?

Břišní aorta, jakožto hlavní tepna v těle, se může v případě onemocnění začít rozšiřovat. V tomto případě hovoříme o výduti. „Pokud toto rozšíření přesáhne pět centimetrů, hrozí její prasknutí provázené masivním krvácením,“ doplňuje Tomáš Vidim, ordinář pro cévní chirurgii Oblastní nemocnice Kolín a koordinátor připravovaného screeningového programu. Statistiky ukázaly, že na 100 000 lidí, což je zhruba počet obyvatel Kolínska, se vyskytuje asi 350 výdutí břišní aorty. Jsou to z velké části muži, které onemocnění postihuje až šestkrát častěji než ženy. Rizikovým faktorem je kouření a věk. Nejčastěji se totiž výdutě břišní aorty vyskytují u mužů ve věkové skupině 65 – 79 let.

Bezplatně vyšetří několik tisíc mužů

Právě pro ně připravila nemocnice ve spolupráci s praktickými lékaři preventivní vyšetření. Cílovou skupinou screeningu je zhruba čtyři a půl tisíce mužů v uvedeném věkovém rozmezí, kteří na Kolínsku žijí. Ale ani ten, který bydlí v nejposlednější vesničce, kvůli vyšetření nebude muset složitě cestovat do kolínské nemocnice. Stačí, když v dohodnutém termínu navštíví svého praktického lékaře. Za tímto účelem obdrží během letošního jara osobní dopis, ve kterém ho lékařský tým k prohlídce pozve. Termín je sjednáván proto, aby lidé nemuseli trávit mnoho času v čekárně. I proto se screening uskuteční nezávisle na běžné ordinační době praktických lékařů.

Do ordinace stačí jen na pár minut

Pro pacienta představuje screening podstoupení nebolestivého ultrazvukového vyšetření, které nemá radiologickou zátěž a zabere tři až pět minut. Jako součást preventivního programu je takovýto pacient osvobozen od veškerých poplatků, spojených s návštěvou lékaře. Pokud bude výsledek ultrazvukového vyšetření v normě, bude to praktický lékař i pacient vědět ihned. Primář chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Kolín Jaromír Šimša dodává, že pokud ultrazvuk objeví rozšíření hlavní břišní tepny, bude nemocným nabídnuta možnost dovyšetření v kolínské nemocnici, kde mu poté lékaři doporučí optimální variantu další léčby. Přínos screeningu pacientů, u nichž je předpoklad výskytu tohoto smrtelného onemocnění, přirovnávají světové výzkumy k výsledkům programů pro včasnou diagnózu nádorů prsu, tlustého střeva nebo děložního čípku. Pokud se onemocnění včas objeví, je zde obrovská naděje na trvalé vyléčení. V případě výdutí břišní aorty jde o chirurgický zákrok, spočívající v implantaci speciální cévní protézy nebo v zavedení takzvaného stentgraftu. První varianta má dlouhodobější efekt, operace je ale náročnější a určená spíše pro mladší pacienty. Méně invazivní zavedení stentgraftu se doporučuje u starších osob, u kterých by operace byla příliš riziková. Nicméně ne všichni pacienti, kterým ultrazvuk objeví rozšíření břišní aorty, se hned musí obávat pobytu na sále. V případě menších výdutí se tyto pouze sledují a léčí konservativně podáváním léků.

Jana Martinková, Regionální deník

Tři minuty v ordinaci vám mohou zachránit život
Ohodnoťte tento článek!