Tři nemocnice čekají na povolení devitalizace

„Kdybych to dělal načerno, přišel bych podle regulí chirurgické společnosti o práci,“ řekl včera primář chirurgického oddělení semilské nemocnice Georgios Karadzos…

Praha – Ministerstvo zdravotnictví zatím nepřehodnotilo svůj zamítavý postoj k metodě podvazování zhoubných nádorů, tzv. devitalizaci. Na jeho rozhodnutí čekají tři nemocnice, které chtějí tento způsob léčby používat.

„Požádal jsem ministerstvo o povolení. Kdybych to dělal načerno, přišel bych podle regulí chirurgické společnosti o práci,“ řekl včera primář chirurgického oddělení semilské nemocnice Georgios Karadzos. Zdůraznil, že by chtěl devitalizaci vyzkoušet podle pravidel. „Nechci dělat pokusy na lidech, ale této metodě by se měla dát rozumná šance k jejímu ověření,“ dodal. Dalšími nemocnicemi usilujícími o povolení aplikovat v praxi podvazování zhoubných nádorů jsou soukromá Krkonošská nemocnice ve Vrchlabí a jedna z nemocnic v Brně.

Vědecká rada ministerstva loni na podzim nejméně na půl roku ověřování devitalizace na čtyřech nemocničních pracovištích pozastavila. Podle ní byly neúspěšné.

Organizátoři včerejší konference pořádané k vydání knihy „Devitalizace – oživená naděje“ jsou jiného názoru. Metoda, jejímž autorem byl doktor Fortýn, by podle nich neměla být smetena ze stolu. Nyní proto čekají, s jakým výsledkem skončí jednání představitelů nemocnic, jež chtějí devitalizaci používat, s vedením České chirurgické společnosti. Uskutečnit se má 22. února. Všichni jsou však přesvědčeni, že i kdyby byla Fortýnova metoda zakázána, nakonec se prosadí.

Autoři knihy Radoslav Svoboda a Eva Joachimová uvedli, že publikace poslouží především ke zlepšení informovanosti pacienta. „Měl by znát všechny možnosti léčby včetně alternativních způsobů,“ řekla Joachimová. Právnička Ivana Šimonková uvedla, že podle Helsinské deklarace má být brán ohled na přání pacienta.

Na ověřování, které zadalo ministerstvo, zastáncům devitalizace vadí, že přímo odporovalo závěrům původní Fortýnovy studie. V protokolech chybí např. záznam týkající se imunologické části experimentu, což je při použití této metody podle nich nejdůležitější. „Devitalizace vyprovokuje pacientův imunitní systém, který ho ochrání,“ dodávají.

(ika), Hospodářské noviny, 12.2.2002

Ohodnoťte tento článek!