Tripartita se utkala na téma převod nemocnic

Titulní obrázek

Zástupci Pardubického kraje a krajského úřadu, odborů a zaměstnavatelů jednali o převodu nemocnic na akciové společnosti. K této majetkové změně by mělo dojít, pokud krajské zastupitelstvo záměr nezablokuje, k 1. říjnu letošního roku…

„Změnou právní formy nemocnic chceme především zastavit jejich zadlužování a zbránit tomu, aby nepříznivá situace v úhradách od zdravotních pojišťoven někdy v budoucnu negativně ovlivňovala zdravotní péči poskytovanou pacientům. Diskuse se tedy týkala připravovaných opatření a cest k jejich naplnění, zvolených metod transformace, oddlužení nemocnic, jednání se zdravotními pojišťovnami, možností lepšího hospodaření v akciových společnostech než v současných příspěvkových organizacích nebo personálního obsazení nových společností,“ uvedl radní Josef Janeček (ODS).

Jeho ujištění nepřijali odboráři, výhrady mají i manažeři některých nemocnic.

„Zástupci odborů se zajímali o formy úspor, zachování rozsahu péče o pacienty i platy zdravotnických pracovníků a vyjádřili své obavy z odchodu pracovníků ze zdravotnictví v souvislosti s možným poklesem platů a nedostatku kvalifikovaných lékařů a sester v nemocnicích,“ potvrdila Právu Kateřina Nohavová, mluvčí krajského úřadu.

Nejdůrazněji podle informací Práva protestovali zdravotníci z nemocnice v Ústí nad Orlicí. Vydali i prohlášení adresované pacientům. Podle něj už dnes mají na léčbu polovinu prostředků než v sousedním okrese Svitavy. Regulace a pomoc kraje jsou podle nich určitou nadějí na vyrovnání možností a šancí.

„Odboráři měli obavy z možného omezování zdravotní péče v důsledku nevyhovujícího systému plateb péče od zdravotních pojišťoven. Jsem přesvědčen o tom, že oddlužené akciové společnosti budou mít daleko lepší pozici při vyjednávání s pojišťovnami,“ odmítl ustoupit Janeček.

Zdeněk Seiner, Právo

Tripartita se utkala na téma převod nemocnic
Ohodnoťte tento článek!