Trněný končí jako šéf pražského ústavu hematologie a transfuze

křeslo, výpověď

Místo ředitele pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) opouští k 4. dubnu Marek Trněný, dál povede první interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Ministerstvo zdravotnictví to uvedlo na svém webu.

Změna podle úřadu nastává po dohodě ministerstva s Trněným, jehož ministr pověřil, aby ústav do doby jmenování nového ředitele prozatímně vedl.

Šéfy fakultních nemocnic a ústavů zřizovaných ministerstvem jmenuje a odvolává právě ministr zdravotnictví.

Pozice přednosty první interní kliniky v pražské VFN, což je vůbec nejstarší česká „interna“, byla Trněnému prodloužena začátkem letošního roku.

Ústav loni pod Trněného vedením obhájil postavení samostatného zdravotnického zařízení poté, co se uvažovalo o jeho spojení právě s Všeobecnou fakultní nemocnicí. ÚHKT je považován za nejproduktivnější vědecké centrum v oboru hematologie a onkologie v České republice.

„Za velmi důležitou považuji i skutečnost, že přes obtížnou ekonomickou situaci ve zdravotnictví se nám zavedením řady opatření podařilo zlepšit kladný hospodářský výsledek a významně zvýšit průměrnou mzdu všech kategorií pracovníků,“ shrnul své zhruba čtyřleté působení v čele ÚHKT Trněný.

Ministr Leoš Heger (TOP 09) profesorovi za úspěšnou práci ve funkci ředitele ústavu poděkoval.

Trněný absolvoval fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (UK) v roce 1985, poté do roku 1989 působil v ÚHKT. Od roku 1990 pracoval ve VFN a na první lékařské fakultě UK. V lednu 2008 byl jmenován přednostou první interní kliniky VFN a v roce 2009 ředitelem ÚHKT. V témže roce byl jmenován profesorem onkologie.

Věnuje se problematice nádorů lymfatické tkáně, zejména lymfomům a chronické lymfatické leukémii. Je členem řady národních i mezinárodních vědeckých konsorcií, společností a výzkumných týmů.

Ohodnoťte tento článek!