Trojice předložených zákonů, které obsahuje reforma zdravotnictví

dokumenty, papíry

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) předložil k připomínkám trojici zákonů, které tvoří část reformy zdravotnictví.

Obsahují mimo jiné toto:

1) zákon o zdravotních službách:

– vymezení pojmů zdravotní péče a zdravotní služba – například péče neodkladná, nezbytná, plánovaná, preventivní, diagnostická, léčebná, ošetřovatelská, ambulantní, jednodenní a další

– stanovení pravidel pro poskytování zdravotních služeb a podmínek k udělení oprávnění k nim

– posílení práv pacienta – například právo na informace, úctu, volbu lékaře, konzultace jiného doktora, na přítomnost blízké osoby, na informace o ceně zákroků a služeb a způsob jejich hrazení, na duchovní péči ve zdravotnickém zařízení

– stanovení práv a povinností poskytovatelů a zdravotníků

– pravidla vedení zdravotnické dokumentace

– úprava utajeného porodu

– úprava pravidel pro použití omezovacích prostředků

– zřízení a provozování registrů

– sankce za porušování

2) zákon o specifických zdravotních službách:

– úprava pravidel umělého oplodnění, umělého ukončení těhotenství, sterilizace, kastrace, změny pohlaví transsexuální osoby, psychochirurgických výkonů

– zákaz vytváření lidských klonů

– posuzování zdravotní způsobilosti a stavu

– pravidla ochranného léčení, o němž rozhoduje soud

– sankce za porušování zákona

3) zákon o zdravotnické záchranné službě:

– dojezdová doba záchranářů do 20 minut

– stanovení pravidel součinnosti mezi záchrannou službou a nemocnicemi

– nemocnice má mít urgentní příjem, předává informace o volné kapacitě

– výjezdové skupiny (pozemní, letecké, vodní) – tým s lékařem, tým zdravotníků bez lékaře

– stanovení oprávnění a povinností záchranářů – mohou vstupovat na cizí pozemek a do cizích objektů, od lidí na místě mohou požadovat osobní i věcnou pomoc, nemusí poskytnout pomoc v případě ohrožení vlastního života či zdraví a v případě, že nebyli na situaci vycvičeni

– financování záchranných služeb – zdravotní pojištění, stát, kraje

– sankce za porušování pravidel

Trojice předložených zákonů, které obsahuje reforma zdravotnictví
Ohodnoťte tento článek!