Trutnovská nemocnice získala nové přístroje za 21 mil. Kč

Nemocnice, Trutnov, iktové centrum, přístroje

Oblastní nemocnice v Trutnově získala za téměř 21 milionů korun nové přístroje, které zlepšily vybavení iktového centra sloužícího pacientům s cévní mozkovou příhodou. ČTK o tom informovalo vedení trutnovské nemocnice.

Další investicí do zdravotnictví v hradeckém kraji bude devítimilionová rekonstrukce, kterou chce do konce roku zvládnout rychnovská nemocnice.

Trutnovská nemocnice díky projektu, který podpořila i Evropská unie, získala například resuscitační lůžka, ventilátory a další přístroje. Nové vybavení získalo také rehabilitační oddělení, dodávky všech přístrojů skončily v říjnu.

„Dosáhli jsme standardního přístrojového vybavení iktového centra, které příznivě ovlivňuje zajištění komplexní zdravotní péče pacientům s cévními mozkovými příhodami v dané oblasti,“ uvedla ekonomická náměstkyně trutnovské nemocnice Jana Totková, která je pověřená řízením nemocnice.

Do konce roku by měl projít rekonstrukcí nový prostor pro oddělení centrální sterilizace v rychnovské nemocnici. „Současné rozdělení oddělení na dvě místa je velice neefektivní jak po stránce provozní, tak finanční. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vybudovat oddělení centrální sterilizace na jednom místě, a to přímo v budově, kde se nacházejí operační sály,“ uvedl Miroslav Vávra, ředitel náchodské nemocnice, pod kterou rychnovská nemocnice spadá.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!